Okul Öncesi Çocuklarda Disleksi Belirtileri

Her çocuk zaman zaman bazı konuları öğrenmede güçlük yaşayabilir ancak disleksi gibi öğrenme güçlüğü olan çocuklar tutarlı olarak belli konularda güçlük yaşar. Disleksi genellikle okul çağı çocuklarda daha çok fark edilmesine rağmen disleksisi olan çocuklar okul öncesi dönemde de fark edilebilir ve müdahale edilebilir. Böylece yaşlarına ve çocukların gelişimlerine uygun yöntemler ile zorlandıkları konularda başarılı olmaları daha kolay olacaktır.

Son 6 aydır çocuğunuz;

 • Konuşmasında gecikme,
 • Sayıları, renklerin ve şekillerin isimlerini, haftanın günlerini, ismindeki harfleri öğrenmede güçlük,
 • Kişilerin (arkadaş, öğretmen vb.) ve nesnelerin isimlerini hatırlamada güçlük,
 • Kelime telaffuzlarında zorlanma,
 • Sohbet konusuna bağlı kalmada güçlük.
 • Hikaye kitaplarını, yazılı materyallerden kaçınma,
 • Yeni kelimeler öğrenmede güçlük ve kelimeyi uygun yerlerde kullanamama,
 • Benzer sesler içeren kelimeleri ayırt etmede güçlük,
 • Kafiyeli kelimeleri bulmada güçlük,
 • Söylenen cümleyi/kelimeyi doğru şekilde tekrar etmede güçlük,
 • Konum (üst/alt/sağ/sol vb.) sözcüklerini karıştırma,
 • 2 kademeli yönergeleri uygulamada güçlük (oyuncakları kutuya koy sonra 2. rafa kaldır vb), yönerge basitleştirildiğinde tamamlayabilir,
 • Boyama yapma, ayakkabı bağlama, makas kullanımı gibi ince motor gerektiren etkinliklerde güçlük yaşama,
 • Kendi ismini yazmada zorlanma,
 • Anaokulunda söylenen şarkıları/tekerlemeleri hatırlamada güçlük,
 • Topa vurma, atma ve ip atlama-zıplama gibi etkinliklerde zorlanma,
 • Arkadaşlıklarında kişinin sözel olmayan iletişim ipuçlarını anlamada güçlük yaşıyor ise mutlaka konuda uzman olan bir pedagogdan profesyonel destek alın.

Çocuğunuzda Okuma bozukluğu varsa Disleksi olabilir

Disleksi; “özel öğrenme güçlüğü” olarak adlandırılıyor. Okul öncesi dönemde tespit etmek biraz zor olsa da, okul başlar başlamaz belirtileri netleşiyor. Geç okuyup yazan bir çocuğunuz varsa, dislektik şüphesi taşıdığından bir uzmanla görüşmenizde fayda var!

Özgül öğrenme bozukluğu nedir?

Özgül Öğrenme Bozukluğu (ÖÖB) terimi zihinsel ve duyusal engellilik, ruhsal ve nörolojik sorunlar ya da psikososyal olumsuzluklar ile açıklanamayan bir grup ‘spesifik’ öğrenme bozukluğu olarak ifade ediliyor.

Bu bozukluktaki öğrenme sorunları birçok alanda görülebilmekle birlikte akademik olarak temelde üç ana grup olarak özetlenebilir:

 • Okuma bozukluğu (disleksi),
 • Yazılı anlatım bozukluğu (disgrafi),
 • Matematik bozukluğu (diskalkuli).

Dislekside neler oluyor?

Disleksisi olan bireyler;

 • sözcükleri doğru okuma
 • okuduğunu anlama
 • okuma hızlarında problemler yaşıyor.

Disleksi genetik mi, çevresel mi?

“Birçok gen ile ilişkili bulunmuştur. Yapılan ikiz ve aile çalışmaları da genetik kökenli bir hastalık olduğunu destekliyor. Disleksisi olan bireylerin ailesinde Özgül Öğrenme Bozukluğu görülme sıklığı normal popülasyona göre 5-12 kat artmıştır. Beyin görüntüleme çalışmaları neticesinde beyinde normalden farklı yapısal özellikler bulunmuştur. Çevresel faktörlerden önemlileri erken doğum, düşük doğum ağırlığı, anne karnında nikotin maruziyeti, beslenme sorunları ve eğitim yetersizliği olarak tanımlanmıştır.”

Beslenme bozukluğu da dislekside etkili

Çevresel faktörlerden biri olan beslenme de dislekside önemli. Erken dönemde kötü beslenme beyin yapısında bazı değişikliklere yol açabiliyor. Vitamin ve mineral eksiklikleri de öğrenme bozukluklarına neden olabiliyor.

“Eğer bu özel durumları fark edilip gerekli ve yeterli destek sunulmaz ise farklı psikiyatrik hastalıklar görülebilir. Amerikan Psikiyatri Birliği 2013 yılında Disleksisi olan çocuk, ergen ve erişkinlerin özkıyım açısından risk grubunda olduğunu belirtmiştir. Uyum sorunları sonrası düşük benlik algısı gelişebilir”

Sosyal becerilerde sorunlar

 • Sosyal alanda sorunlar yaşayabilirler.
 • Kendilerini ifade etmekte güçlük çekebilirler.
 • Kendilerine olan saygıları ve güvenleri azalabilir.
 • Kendilerini toplumdan izole edebilirler.
 • Akademik zorluklar yanında yıllar içinde kaygı taşıyabilirler.

Uzmandan yardım

Dislektik olduğu şüphenilen bir çocuk için uzmandan yardım alınabilir.

Birlikte bir plan dahilinde çocuk sık tekrarlarla problemini aşabilir.

Okul ile işbirliği yapılmalıdır.

Dislektik çocuklar normal sınıflarda veyahut kaynaştırma sınıflarında öğretmen gözetiminde olabilir.

Ek dersler alabilir.

Dikkat süreleri kısa olduğundan akademik programlar buna göre düzenlenebilir.

Hafıza kartları ile oyunlar oynanabilir.

Çocuk normal bir şekilde okuluna devam ederken, haftasonları özel gruplar içinde bulunarak, disleksinin azalması yönünde adımlar atılabilir.

Öğrenme Güçlüğü

Bireyselleştirilmiş öğrenme programı ile çocuğunuz:

 • Potansiyel zihinsel becerilerini kullanacak,
 • Akademik becerilerini geliştirecek,
 • Okuduğunu anlayacak, anlatacak,
 • Öğrendiğini unutmayacak,
 • Kitap okumayı sevecek,
 • Okula keyifle gidecek,
 • Ev çalışmalarını zamanında ve eksiksiz yapacak,
 • Akademik alandaki çalışmalarda istekli bir çocuk haline gelecek,
 • Okuldaki arkadaşlarıyla sosyal ilişkilerini geliştirecek,
 • Başarabildiğini fark edecek, kendine güvenecek.

Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Çocuğun zekası normal yada normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla sahip oldugu potansiyeli kullanamamasıdır. 3 çeşit öğrenme güçlüğü vardır:

1- Okuma Güçlüğü 2- Yazma Güçlüğü ve 3- Aritmetik Güçlüğü

Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara uygulanan bireyselleştirilmiş öğrenme programı sayesinde çocuklar var olan potansiyellerini gerçekleştirir.

Bireyselleştirilmiş Öğrenme Programı Nedir?

Çocuğun güçlü yanları o alanda en iyi yapabildiğidir; öğrenme programının başlangıç noktası da yine güçlü yanlardır. Güçlü yanları tespit edilen çocuğun eğitimsel gereksinimlerinin belirlenmesi ise bir sonraki adımdır. Belirlenen gereksinimler doğrultusunda yapılan planlama ile çocuk başarıya giden yolda ilerleme kaydetmeye başlar. Bunun için çocuğun öğrenme özellikleri belirlenir, uzun ve kısa dönemli öğrenme hedeflerinin gerçekleşmesi için çocuğa uygun program hazırlanır, düzenlemeler yapılır, materyal, araç-gereç desteği sağlanır ve çalışma ortamı çocuk en iyi nasıl öğreniyorsa o şekilde düzenlenir. Çocuk için özel olarak geliştirilen programda yer alan etkinlikler, somuttan soyuta, resimden yazıya, kolaydan zora doğru aşamalı olarak hazırlanır ve uygulanır.

Neden Bireyselleştirilmiş Öğrenme Programı?

Öğrenme güçlüğü ilk olarak akademik alanları etkiler gibi görünse de aslında çocuğun duygusal gelişimi üzerindeki etkileri daha fazladır. Çocuk okulun ilk yıllarından itibaren başarısızlık kavramıyla tanışıp, ona hissettirdiği duygularla mücadele etmek zorunda kalır. Sınıf arkadaşlarının kolayca yapabildiği matematik işlemlerini yanlış yapmak, alfabeyi birden fazla kere ezberlemesine rağmen sürekli unutmak, sınıfta en yavaş okuyan çocuk olmak, kendini yetersiz hissetmesine neden olur. Bu da çocuğun benlik algısını olumsuz yönde etkiler. Öğrenme güçlüğü olan çocukların aileleri ve öğretmenleri de onların “yapamadıklarına” ve “beceremediklerine” odaklanır; çocuk, sıklıkla olumsuz uyarı alır. Bu tutum da kendine ilişkin olumsuz düşüncelerinin pekişmesine neden olur. Her çocuk için ayrı olarak geliştirilmiş öğrenme programı ile eğlenerek öğrenir, başarabildiğini hisseder ve böylece benlik algısını olumluya çevirir.

Bireyselleştirilmiş öğrenme programı uygulaırken anne ve babaları da çocuklarının öğrenme, ders çalışma, davranış ve alışkanlıkları konusunda danışmanlık alır, çocuklarına bu yolda yardım eder.

“Hiçbir dikkate değer öğrenme, dikkate değer bir yakınlık olmadan oluşamaz.” James Comer

Bireyselleştirilmiş Öğrenme Programı Hangi Konulara Yardım Eder?

 • Harfleri, sayıları yanlış okuma, karıştırma,
 • Yazarken-okurken harf atlama, kelimenin sonuna harf ekleme-çıkarma,
 • Kelimeyi yanlış okuma-yazma,
 • Birbirine benzeyen harfleri (b,d,p,m,n gibi) karıştırma, birinin yerine diğerini yazma,
 • Noktalı ve noktasız harfleri karıştırma,
 • Noktalama işaretlerini kullanmama, yanlış kullanma,
 • Okurken satır atlama,
 • Toplama,çıkarma ve çarpma işaretlerini karıştırma,ayırt etmede zorluk yaşama,
 • Eldeli sayıları toplamayı unutma,
 • Problem çözerken işlem adımlarını atlama, karıştırma,
 • Geometrik şekilleri karıştırma.Gaziantep Öğrenci Koçluğu

Kategoriler
Not:
OkanBal.Com üzerinde yer alan yazılar ve paylaşımlar tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmaz. Tanı ve tedavi için muhakkak ilgili uzmanlara başvurulmalıdır.
Adresimiz

Sinerji Danışmanlık
Yasem İş Merkezi Kat:3 No:317
Çetinkaya Arkası Şehitkamil /Gaziantep

Takip Et
İletişim & Randevu

Adress: Mücahitler Mah. 52083 Sok. Yasem İş Merkezi (Çetinkaya Arkası) Şehitkamil / Gaziantep

Telefon: 0 534 363 98 96  
Email: bilgi@okanbal.com
Çalışma Saatleri:
Pazartesi – Cuma; 12:00 – 20:00
Cumartesi; 12:00 – 20:00
Pazar; 12:00 – 20:00

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merhabalar Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Bize Yazın yada Arayın 0 534 363 98 96
Uzman Psikolojik Danışman Okan Bal, Pedagog, Aile Danışmanı ve Öğrenci Koçu, Başlıca Danışmanlık Konuları, Aile Danışmanlığı, Evlilik Danışmanlığı, Anne Baba Danışmanlığı, Öğrenci Koçluğu, Çocuk Danışmanlığı, Çocuk Pedagog, Ergenlik Danışmanlığı, Ebeveyn Danışmanlığı, Bireysel Danışmanlık Desteği, Zeka Testleri, Çocuk Gelişim Testleri Konuları. Başta Gaziantep, Şehitkamil, Şahinbey Olmak Üzere Çevre İller Olan Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis, Nizip, Besni gibi yaşam alanlarından destek almak için randevu oluşturabilir destek alabilirsiniz.