Her çocuk zaman zaman bazı konuları öğrenmede güçlük yaşayabilir ancak disleksi gibi öğrenme güçlüğü olan çocuklar tutarlı olarak belli konularda güçlük yaşar. Disleksi genellikle okul çağı çocuklarda daha çok fark edilmesine rağmen disleksisi olan çocuklar okul öncesi dönemde de fark edilebilir ve müdahale edilebilir. Böylece yaşlarına ve çocukların gelişimlerine uygun yöntemler ile zorlandıkları konularda başarılı olmaları daha kolay olacaktır.

Son 6 aydır çocuğunuz;

 • Konuşmasında gecikme,
 • Sayıları, renklerin ve şekillerin isimlerini, haftanın günlerini, ismindeki harfleri öğrenmede güçlük,
 • Kişilerin (arkadaş, öğretmen vb.) ve nesnelerin isimlerini hatırlamada güçlük,
 • Kelime telaffuzlarında zorlanma,
 • Sohbet konusuna bağlı kalmada güçlük.
 • Hikaye kitaplarını, yazılı materyallerden kaçınma,
 • Yeni kelimeler öğrenmede güçlük ve kelimeyi uygun yerlerde kullanamama,
 • Benzer sesler içeren kelimeleri ayırt etmede güçlük,
 • Kafiyeli kelimeleri bulmada güçlük,
 • Söylenen cümleyi/kelimeyi doğru şekilde tekrar etmede güçlük,
 • Konum (üst/alt/sağ/sol vb.) sözcüklerini karıştırma,
 • 2 kademeli yönergeleri uygulamada güçlük (oyuncakları kutuya koy sonra 2. rafa kaldır vb), yönerge basitleştirildiğinde tamamlayabilir,
 • Boyama yapma, ayakkabı bağlama, makas kullanımı gibi ince motor gerektiren etkinliklerde güçlük yaşama,
 • Kendi ismini yazmada zorlanma,
 • Anaokulunda söylenen şarkıları/tekerlemeleri hatırlamada güçlük,
 • Topa vurma, atma ve ip atlama-zıplama gibi etkinliklerde zorlanma,
 • Arkadaşlıklarında kişinin sözel olmayan iletişim ipuçlarını anlamada güçlük yaşıyor ise mutlaka konuda uzman olan bir pedagogdan profesyonel destek alın.

disleksi

Ankara Pedagog