Disleksi belirtileri

Birçok anne-baba çocuklarının tembel olmasından şikâyet ediyor oysa bazen çocuk tembel olduğu için değil, disleksi bozukluğu olduğu için okuma ve yazmada zorlanıyor ve okul başarısı düşebiliyor. Bu nedenle anne-babalar çocuklarını yargılamadan, etiketlemeden önce bir kere daha düşünmelidir.

Zekâ geriliğiyle alakası yok

Disleksi; ‘doğuştan kelime körlüğü’ diye niteleniyor. Avrupa Disleksi Derneği’ne göre ise “Okuma, heceleme ve yazma becerilerini edinmede nörolojik kökenli bir farklılık” olarak tanımlanıyor. Birçok anne-baba çocuğunun her alanda çok zeki olduğunu ancak okuldaki basit okuma yazma ödevlerini yapmakta zorlandığını belirtiyor. Çünkü disleksi problemi zekâyla ilgili değildir. Aksine disleksisi olan çocukların zekâsı diğer yaşıtlarından üstündür. Albert Einstein, Mozart, Walt Disney, Leonardo Da Vinci, Bill Gates gibi ünlü isimler bunlardan bazıları. Bu nedenle “Çocuğumda disleksi var” diye üzülmeyin. Sadece çocuğun disleksi ile nasıl başa çıkacağına odaklanın.

Özel destek başarısını arttırır!

Öğretmenler bu çocuklar için genellikle “Biraz daha çalışsa olacak” veya “Çok tembel” der. Çünkü öğretmenler çocuğun okuma ve öğrenme süreçleri dışındaki konularda yetenekli olduğunun farkındadır. Bu çocuklar yaşıtlarından üstün yetenekte ve zekâda olur ama okuma, öğrenme ve yazmada yaşıtlarından düşük performans sergiler. Ancak bunun çözümü de problem fark edildiğinde özel eğitim desteği ile çocuğun öğrenme süreçlerini desteklemekle olur. Biraz destekle çocuk yaşıtları kadar başarılı olabilir.

Disleksi olduğunu nasıl anlarım?

Disleksi bozukluğu daha çok çocuk ilkokula başladığında fark ediliyor. Çünkü ilkokuldan önce çocukların okumayı yazmayı öğrenmesi gerekmiyor. Ama okul öncesi dönemde de olsa bazı ipuçlarından disleksi belirtilerini fark edebiliriz. Okul öncesi dönemde disleksi bozukluğuna sahip olan çocuklar geç konuşur, cümle kurmakta zorlanır ya da yaşıtlarına göre daha geç cümle kurmaya başlar. Bu çocuklar renk, zaman ve şekil gibi okul öncesi kavramları öğrenmekte zorlanır. Aynı zamanda kalem tutmakta zorlanma, okul öncesi masa etkinliklerinden kaçınma da bu çocuklarda görülen belirtilerden bazılarıdır.

Disleksi belirtileri neler?

* Birbirine benzeyen harfleri ve sayıları ters algılar ve ters yazar (b yerine d yazması)

* Hecelerin seslerini karıştırır, kelimeye hece ekler ya da olan heceyi görmez.

* Yazılı kelimeleri öğrenme ve hatırlamada zorluk yaşar.

* Kelimeleri okurken atlar.

* Hecelerin seslerini karıştırır ya da sessiz harflerin yerini değiştirir, sık yazım hatası yapar.

* Yazı yazmak istemez ve yazmakta zorlanır.

* Yazıları dağınıktır ve kâğıdı dağınık kullanır.

* Yukarı aşağı gibi yön ve zaman kavramlarını anlamakta zorlanır.

* Konuşurken duruma uygun kelimeyi bulmakta zorluk yaşar.

* Konuşma konusunda da yaşıtlarından geridedir. Kelimeleri telaffuz etmekte zorlanır, gramer hataları yapar ve komutları anlamakta güçlük çeker.

* Alfabeyi, tekerlemeleri ve şarkıları öğrenmede güçlük çeker.

* Dikkat konsantrasyon süresi yaşıtlarına göre daha kısadır.

Disleksi belirtileri