Bireyselleştirilmiş öğrenme programı ile çocuğunuz:

 • Potansiyel zihinsel becerilerini kullanacak,
 • Akademik becerilerini geliştirecek,
 • Okuduğunu anlayacak, anlatacak,
 • Öğrendiğini unutmayacak,
 • Kitap okumayı sevecek,
 • Okula keyifle gidecek,
 • Ev çalışmalarını zamanında ve eksiksiz yapacak,
 • Akademik alandaki çalışmalarda istekli bir çocuk haline gelecek,
 • Okuldaki arkadaşlarıyla sosyal ilişkilerini geliştirecek,
 • Başarabildiğini fark edecek, kendine güvenecek.

Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Çocuğun zekası normal yada normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla sahip oldugu potansiyeli kullanamamasıdır. 3 çeşit öğrenme güçlüğü vardır:

1- Okuma Güçlüğü 2- Yazma Güçlüğü ve 3- Aritmetik Güçlüğü

Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara uygulanan bireyselleştirilmiş öğrenme programı sayesinde çocuklar var olan potansiyellerini gerçekleştirir.

Bireyselleştirilmiş Öğrenme Programı Nedir?

Çocuğun güçlü yanları o alanda en iyi yapabildiğidir; öğrenme programının başlangıç noktası da yine güçlü yanlardır. Güçlü yanları tespit edilen çocuğun eğitimsel gereksinimlerinin belirlenmesi ise bir sonraki adımdır. Belirlenen gereksinimler doğrultusunda yapılan planlama ile çocuk başarıya giden yolda ilerleme kaydetmeye başlar. Bunun için çocuğun öğrenme özellikleri belirlenir, uzun ve kısa dönemli öğrenme hedeflerinin gerçekleşmesi için çocuğa uygun program hazırlanır, düzenlemeler yapılır, materyal, araç-gereç desteği sağlanır ve çalışma ortamı çocuk en iyi nasıl öğreniyorsa o şekilde düzenlenir. Çocuk için özel olarak geliştirilen programda yer alan etkinlikler, somuttan soyuta, resimden yazıya, kolaydan zora doğru aşamalı olarak hazırlanır ve uygulanır.

Neden Bireyselleştirilmiş Öğrenme Programı?

Öğrenme güçlüğü ilk olarak akademik alanları etkiler gibi görünse de aslında çocuğun duygusal gelişimi üzerindeki etkileri daha fazladır. Çocuk okulun ilk yıllarından itibaren başarısızlık kavramıyla tanışıp, ona hissettirdiği duygularla mücadele etmek zorunda kalır. Sınıf arkadaşlarının kolayca yapabildiği matematik işlemlerini yanlış yapmak, alfabeyi birden fazla kere ezberlemesine rağmen sürekli unutmak, sınıfta en yavaş okuyan çocuk olmak, kendini yetersiz hissetmesine neden olur. Bu da çocuğun benlik algısını olumsuz yönde etkiler. Öğrenme güçlüğü olan çocukların aileleri ve öğretmenleri de onların “yapamadıklarına” ve “beceremediklerine” odaklanır; çocuk, sıklıkla olumsuz uyarı alır. Bu tutum da kendine ilişkin olumsuz düşüncelerinin pekişmesine neden olur. Her çocuk için ayrı olarak geliştirilmiş öğrenme programı ile eğlenerek öğrenir, başarabildiğini hisseder ve böylece benlik algısını olumluya çevirir.

Bireyselleştirilmiş öğrenme programı uygulaırken anne ve babaları da çocuklarının öğrenme, ders çalışma, davranış ve alışkanlıkları konusunda danışmanlık alır, çocuklarına bu yolda yardım eder.

“Hiçbir dikkate değer öğrenme, dikkate değer bir yakınlık olmadan oluşamaz.” James Comer

Bireyselleştirilmiş Öğrenme Programı Hangi Konulara Yardım Eder?

 • Harfleri, sayıları yanlış okuma, karıştırma,
 • Yazarken-okurken harf atlama, kelimenin sonuna harf ekleme-çıkarma,
 • Kelimeyi yanlış okuma-yazma,
 • Birbirine benzeyen harfleri (b,d,p,m,n gibi) karıştırma, birinin yerine diğerini yazma,
 • Noktalı ve noktasız harfleri karıştırma,
 • Noktalama işaretlerini kullanmama, yanlış kullanma,
 • Okurken satır atlama,
 • Toplama,çıkarma ve çarpma işaretlerini karıştırma,ayırt etmede zorluk yaşama,
 • Eldeli sayıları toplamayı unutma,
 • Problem çözerken işlem adımlarını atlama, karıştırma,
 • Geometrik şekilleri karıştırma.