Öğrenme Güçlüğünde Neler Yapılmalı

Öğrenme zorluğu çoğu zaman cesaret kırıcıdır. Bu çocukların destek ve sabırla kendilerine yardımcı olacak büyüklere ihtiyaçları vardır.

Sizin yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:

1. Çocuğunuzun farklı öğrendiğini anlayın ve olduğu gibi kabul edin: Çocuğunuzun hangi alanda öğrenme zorluklarının olduğunu anlayarak bunların onu okulda ve okul dışında nasıl etkilediğini öğrenin. Konuyla ilgili araştırıp sorarak daha çok bilgi edinin ve çocuğun zorluklarını anlayın.

2. Çocuğunuzun öğrenme zorluklarını anlamasında ve kabul etmesinde ona yardımcı olun: Çocuğunuzun öğrenme zorluklarını anlamasını sağlayarak ona bununla nasıl baş edebileceği konusunda yardımcı olabilirsiniz. Çocuklar kendilerindeki öğrenme zorluklarını anlayamayabilir ve bu da onların okul ve okul dışındaki hayatlarını olumsuz yönde etkiler. 

3. Çocuklarınızın kabiliyet ve yeteneklerini keşfedin: Çocukların yeteneklerini ve becerilerini geliştirecek faaliyetlere katılmalarını sağlayın. Kabiliyet ve yeteneklerini övün. Çocuklar, anne baba ve öğretmenlerinin kendilerine güvendiklerini ve inandıklarını gördükçe özgüvenleri artar.

4. Çocuğunuzun öğrenme zorlukları için yardım alın: Anne ve babalar için özellikle öğrenme zorluğu olan çocuklarıyla sabırla çalışmaları oldukça zordur. Çocuğunuz için özel eğitimde deneyimi olan öğretmen bulabilirsiniz çünkü onlar çocuğunuzla nasıl çalışacaklarını bilirler.

5. Çocuğunuzu ilgi alanları (hobi) geliştirmeleri için teşvik edin: Çocuğunuzun kendisine hobi olarak edineceği özel ilgi alanları geliştirmesine yardımcı olun. (Örneğin, kart ya da pul koleksiyonları, spor, fotoğraf çekme, resim yapma vs gibi)

6. Çocuklara ders çalışma ya da ödevlerini yapma yolları öğretin: Bir projeyi en kolay yoluyla nasıl yapabileceği konusunda yardımcı olun. Eğer çocuk büyük bir projeyi küçük bölümlere ayırarak çalışmayı öğrenirse ödevin büyüklüğünden gözü korkmaz ve projeyi tamamlayabilir. Her zaman çocuğunuzun öğretmeniyle irtibat halinde olun ve onunla çocuğunuzun zorluklarında yardımcı olacak yeni yollar hakkında konuşun. Örneğin çocuğun okuma zorluğu varsa, sınıfta bir arkadaşının ona okumasını isteyebilirsiniz.

 

Ebeveynlere Ödev Konusunda Öneriler

Öğrenme zorluğu olan çocuklarla ödev daha da zor bir hal alır. Ebeveynler çocukların ödevden nefret etmesini istemezler. Anne babalara bazı ipuçları:
1. Çocukların ödevleriyle her zaman yakından ilgilenin ve her gün, o gün için verilen ödevlerin ne olduğunu sorun.

2. Organize olmayı öğretin ve mümkünse her gün verilen ödevlerini yazacağı bir gündem taşımasını sağlayın.

3. Okumasını teşvik etmek için çocuğunuza örnek olun. Her gün gazete, kitap ya da dergi okuyan anne ve babaların çocukları da okumaya yönelirler. Çocuğunuzla birlikte okumak için her gün 15-20 dakikanızı ayırın.

4. Ödevlerde ona yardımcı olmak için çocuğunuza günlük program hazırlayın.

5. Ödevini rahat yapabilmesi için çocuğunuza belli bir yer ayarlayın (masa, ışık, sessiz ve rahat bir yer)

6. Ders çalışma sırasında onun dikkatini dağıtacak şeyleri ortadan kaldırın.

7. Ödevini ya da çalışmasını bitirdiği zaman yaptığı işle ilgili onu övün. Övgü ve taktir çocuğun özgüvenini artıracaktır.

Disleksi Belirtileri Nelerdir ve Tedavisi

Disleksi bir öğrenme bozukluğudur ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ve matematik becerilerinin öğrenilmesinde ve uygulanmasında yaşanan güçlükleri ifade eder. Disleksi sahibi kişiler dilin işitsel parçalarını işlemede sıkıntı çektiklerinden iletişimde ve öğrenme de sıkıntılar yaşarlar.

Disleksiye Ne Sebep Olur?

Disleksi genellikle çocuklukta teşhis edilir ve kökenlerinin nörolojik olduğu düşünülmektedir. Disleksi ayrıca beyin hasarlarının sonucu da olabildiği gibi temelinde dil işleme ile ilgili sorunların yattığı öğrenme bozukluklarının da bir sonucu olabilir. Beynin sadece dili işleyen kısımlarının değil aynı zamanda hafıza ile ilgili kısımlarındaki anormalliklerin de dislekisye sebep olacağına inanılır.

Disleksi Belirtileri Nelerdir?

-Konuşma becerisinin gelişiminde yavaşlık ve güçlük
-Yazılı ve sözel dili kavramada ve ifade etmede yaşanan zorluk
-Harfleri öğrenmede ve sesleri çıkarmada yaşanan sorunlar
-Kelimenin tümünü ya da parçalarını okuyamama
-Kafiye türetmede sorun yaşama
-Heceleme becerisindeki eksiklikler
-Ritm temelli aktiviteleri yaparken zorlanma

Bunların yanı sıra görme ile ilgili ya da odaklanma, depresyon gibi çeşitli rahatsızlıklar da disleksinin belirtileri olarak görülebilir.

Disleksinin Tedavisi Var Mıdır?
Disleksinin erkenden teşhis edilmesi öğrenmede, yazmada ve konuşmada oldukça etkili olmaktadır. Disleksinin seviyesine ve diğer öğrenme bozuklarının varlığına göre tedavi değişebilmektedir. Özel dersler, okuma iyileştirici sınıflar ya da sınavlar ve dersler için ayrılan fazladan süreler bu sorunun ortadan kaldırılmasında yardımcı olmaktadır. Konuşma ve dil terapistleri de rahatsızlığın düzeltilmesinde etkin bir şekilde rol almaktadırlar.

Disleksi Başarıyı Engeller Mi?
Disleksi teşhisi almış birçok insanın hayatlarında başarılı olduğu bilinmektedir. Özellikle bazı örneklerde disleksi ve ortalama-üstü zekâ arasında ilişki bulunmaktadır.

Thomas Edison ve Albert Einstein disleksi rahatsızlığına sahip olmalarına karşı başarılı olan iki ünlü bilim insanıdır.

Öğrenme Güçlükleri Eğitimi Nasıldır

Öğrenme güçlüğü olan çocuklar yaşıtlarıyla birlikte okul ve sınıf düzeni içinde eğitimlerine devam etmektedirler. Çok ağır öğrenme sorunları olanlar dışında özel bir sınıf ve eğitim sistemine gerek duyulmamaktadır. Ancak var olan sistemde kendi hallerine bırakıldıklarında bu çocuklar akademik ve duygusal olarak zarar gördükleri, var olan potansiyellerini kullanmakta zorlandıkları bilinmektedir. Bireysel farklılıklarının değerlendirildiği ve dikkate alındığı eğitim sisteminde çocukların öğrenme becerilerinde gelişmeler gözlemlenebilmektedir.

Öğrenme bozukluğu yaşayan çocukların eğitimsel terapi olarak adlandırılan profesyonel yardıma ihtiyaç duydukları bilinmektedir. Ama sadece uzmanlardan alınacak bireysel desteğin değil okul, aile ve uzman işbirliği ile yürütülen sistemli çalışmaların en etkili sonucu verdiği görülmektedir. Eğitimsel terapi çalışmalarında çocuğun sorun yaşadığı alanların ve güçlü yanlarının tespit edilmesi, değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik çalışmaların planlanması esastır. Uzman yardımı kadar aileye ev ortamı ile ilgili sunulacak öneriler ve sınıf öğretmeni ile ortak çalışmalar eğitimin etkinliği için önemlidir.

Öğrenme güçlüğü olan çocukların zekâ sorunları yoktur. Sadece standart, var olan öğrenme teknikleri ile öğrenmekte sorun yaşarlar. Sınıf arkadaşları ile aralarındaki bu farklılık nedeniyle normal sınıf ortamında sahip oldukları potansiyeli kullanmakta zorlanırlar. Bu nedenle okul sistemi içindeki öğretmenlerden ve bu konuda uzmanlaşmış profesyonellerden yardım almaları önemlidir.

Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar bazı öğrenme alanlarında sorun yaşayıp zorlansalar da, güçlü olan ve potansiyellerini ortaya koyabilecekleri farklı öğrenme becerilerine de sahip olabilirler. Örneğin okurken ya da yazı yazarken çok zorlanan bir çocuk resimde, müzikte, sporda ya da satrançta başarılı olabilir. Eğitim sisteminde öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için farklı alanlara yer verilmesi çok daha fazla önem taşır.

Öğrenme güçlüğü olan çocuğa yaklaşım nasıl olmalıdır?

Öğrenme güçlüğü olan çocukların akademik başarı alanında yaşadıkları zorluklar problemin en dikkat çekici belirtisi olmasına rağmen, maalesef tek sorun değildir. Bu çocuklar zamanında fark edilip, gerekli önlemler alınmadığı takdirde ilerde kayıp bireyler haline gelmektedirler. Birçoğu “tembel”, “yaramaz” ya da “yetersiz” olarak değerlendirildikleri için sahip oldukları potansiyeli hiçbir zaman gösteremezler. Bazıları eğitim hayatlarını yarım bırakır, bazıları ise yaşadıkları başarısızlıklar nedeniyle duymaya alıştıkları olumsuz eleştirileri kendi benlik algıları olarak kabul ederler. Aileleri, yakın çevreleri ve öğretmenler tarafından yeterince çalışmayan kişiler olarak değerlendirirler. Bunlar sonuncunda da okul ile ilgili her şeyden giderek uzaklaşan, yeterli özgüvene sahip olmayan, içine kapanan, ailesi ile iletişim kuramayan, uyumsuzluk ya da saldırganlık gibi davranış problemleri yaşayan bireyler yetişmektedir. Bu nedenle sorunların fark edildiği dönemde hemen önlem alınması önerilmektedir.

Anne‐babalara öneriler

  • Çocuğunuzun yaşadığı öğrenme güçlüğü hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi edinmeye çalışın.
  • Zorlandığı ve yapamadığı becerileri zaten fark edeceksiniz, bunların yanı sıra çocuğunuzun güçlü yanları, olumlu özelliklerini destekleyin. Başarılı olduğu, becerilerini gösterebileceği bir alan keşfetmesine ve başarıyı yaşamasına yardımcı olun.
  • Öğrenmesini destekleyecek farklı yöntemler deneyin. Öğrenmenin tek bir yolu yoktur, farklı öğrenme yöntemlerini kullanarak (görsel, işitsel, yaparak) çocuğunuzun öğrenmeden keyif almasını sağlayabilirsiniz. Örneğin para kavramını öğretmek için birlikte alışveriş yapmak, masa başında çalışmaktan daha etkili olabilir.
  • Sevginizi ve desteğinizi koşulsuz olarak verin. Sadece başarılı olduğunda, sınavdan iyi not aldığında değil her zaman onu sevdiğinizi bilmesini sağlayın.
  • Yaşadığı zorluklar hakkında onunla konuşun. Ona zor gelenleri ve bunlarla baş etmek için neler yapabileceğinizi birlikte tartışın. Kimse çocuğunuzu kendisinden iyi tanıyamaz.
  • Okul ve öğretmen ile sürekli iletişim halinde olun. Sadece notları değil davranışları ve gösterdiği çaba hakkında da bilgi edinmeye çalışın.
  • Ders çalışma becerisini desteklemek için uygun ders çalışma yöntemlerini öğretin. Ödevine yardım etmek yerine ödevini nasıl yapabileceği konusunda yardım etmeye çalışın.
  • Günlük hayatının planlı ve düzenli olmasına dikkat edin. Odasının, masasının ders çalışmak için uygun (yeterince ışık alan, sessiz bir ortamda, dikkat dağıtacak uyaranlardan uzak) halde olmasına özen gösterin.
  • Zorlandığımız durumlarda profesyonel destek için uzmanlara başvurun.

PedagogSoru Sor

Not:
OkanBal.Com üzerinde yer alan yazılar ve paylaşımlar tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmaz. Tanı ve tedavi için muhakkak ilgili uzmanlara başvurulmalıdır.