Gelişimi yaşıtlarından geri kalan bebeklerin ya da çocukların gelişimini desteklemek amacıyla uygulanan terapi programlarının bütününü kapsayan erken müdahale programları bilişsel, fiziksel, iletişim ve sosyal/duygusal gelişim alanlarında geriliği olan 0-3 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.

Erken müdahale programlarına başvurmak için çocuğunuza bir hastalık tanısı konulması gerekmez. Ebeveyn olarak çocuğunuzun gelişimi konusunda şüphelerinizin olması ve bazı ön bulguların olması yeterlidir.

Beyin yaşamın ilk üç yılında çok hızlı gelişim gösterir ve çocuğunuz erken eğitim programına hızlı cevap verir. Bu da özel gereksinime ihtiyaç duyabilecek çocuğunuzun gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu sayede gelişimsel geriliği olan çocuğunuza mümkün olan en kısa sürede yardım edilerek onun en üst potansiyeline ulaşması hedeflenir.

Bebeğinizde hangi belirtiler varsa erken müdahale programlarına başvurmanız önerilir?

 • Prematüre ve gelişimsel geriliği olan riskli bebeklere,
 • Sakinleştirilmesi zor ve çok huzursuz bebeklere,
 • Emme, yutma ve çiğneme problemleri gibi beslenme sorunları yaşayan bebeklere,
 • Kucağa alındığında gergin olan, kendini bırakan ya da geriye atan bebeklere,
 • Yüzyüze iletişimden kaçınan ya da hoşlanmayan bebeklere,
 • Görme, hareket, sese ve dokunmaya tepki vermeyen ya da çok hassas olan bebeklere,
 • Tüm pozisyonlarda hep aynı tarafa bakan ve devamlı olarak tek elini kullanan bebeklere,
 • Ayrıca erken dönemde kromozomal anomaliler, metabolik ve genetik hastalıklar, cerebral palsy, tortikolis ve brakial pleksus zedelenmesi tanısı koyulan bebeklere önerilmektedir.

Çocuğa özel erken müdahale programları nasıl planlanır?

 1. Erken müdahale programına alınacak çocuğunuzun öncelikle gelişim testleri yapılır.
 2. Bu testler klinik değerlendirmerle birlikte ele alınır.
 3. Değerlendirme sonucuna göre çocuğunuza özel bir program hazırlanır.
 4. Bu program çocuğunuzun bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal, uyumsal ve iletişim gelişim seviyeleri ve ihtiyaçlarına göre belirlenir.
 5. Belirlenen programda gerek ebeveynin gerekse de diğer aile üyelerinin öncelikleri ve endişeleri de göz önüne alınır.
 6. Aile rehberliği, hedefler ve takip sıklığı da programın diğer önemli unsurlarıdır.