Çocuklarda duygu durum bozukluğu

Çocuklarınızın ruhsal değişimini onlara hissettirmeden, aşırı tepki vermeden bu davranışlarını gözlemleyerek onlara yardımcı olun.

Kesin olarak bilinen şu ki İki Uçlu Duygu Durum Bozukluğu’nun çok ciddi bir ruhsal hastalık olduğudur. Başarılı bir okul hayatı, sağlıklı arkadaşlık ilişkisi ve sorunsuz aile içi iletişim için erken tanı ve tedavi mutlaka gereklidir. İki Uçlu Duygu Durum Bozukluğu olan ebeveynlerin çocuklarında da benzer bir hastalığın olabileceği düşünülmelidir. İki Uçlu Duygu Durum Bozukluğunun çocuk ve ergenlerdeki belirtileri;

ÇOCUKLARDAKİ DEĞİŞKEN RUH HALİ NEDİR?

Bazı çocuklar vardır ki bebekliklerinden itibaren ebeveynleri için ciddi sorun yaratırlar. Hep problem olmuşlardır. Nedenli nedensiz saatlerce ağlayan, bir bakarsınız çok uyumlu, söz dinleyen bir çocukken birden küçük bir canavara dönüşen çocuklar anne babaları hep çaresiz bırakmıştır. Çevrede olup bitenlerden bağımsız olarak sürekli değişen bir ruh hali içinde olma, değişkenliğin her an olabilmesi çocukluk çağında başlayan ruhsal bir bozukluğun belirtisi olabilir.

• Eğer altı yaşındaki çocuğunuz sürekli can sıkıntısından bahsedip, genel bir huzursuzluk hali sergiliyorsa,
• Sekiz yaşındaki çocuğunuz ” ayakkabının bağcığının bağlar mısın? ” dediğinizde saatlerce süren öfke nöbeti gösterebiliyorsa,
• Dokuz yaşındaki çocuğunuz kendisini bir hayal kahramanı zannedip ( Süpermen gibi), bunu nasıl bildiği sorulduğunda kendinden emin bir biçimde “ben bilirim” diye yanıt veriyorsa,
• On yaşındaki çocuğunuz çevresindeki çocuklara ders çalışmaları gerektiğini öğütlerken, kendisi her şeyi bildiğini söyleyip ders çalışmıyorsa,
• Yedi yaşındaki oğlunuz iki üç saat uyuduktan sonra gece uyanıp enerjik bir biçimde saatlerce oyun oynayıp, dans edebiliyorsa,
• On yaşındaki kızınız bir iki dakika önce yaptığı bir etkinliği veya söylenen şeyi hatırlamıyorsa,
• On bir yaşındaki bir çocuk aniden başlayan, zaman zaman değişen yersiz korku ve endişelerden söz ediyorsa,
• On dört yaşındaki bir çocuk yoğun sınav korkusu yaşıyorsa,
• On altı yaşındaki bir çocuk kapasitesiyle uyumlu olmayan bir biçimde sınavlarda başarısızlık gösteriyorsa,

Acaba altta yatan bir ruhsal bozukluk var mıdır? Bütün bu örnekler çoğaltılabilir ve bir ruhsal bozukluğun belirtisi olabilir.

Çocuk ve ergenlerde iki uçlu duygu durum bozukluğu sıklıkla gözden kaçan bir hastalıktır. Çocuğun kendini yeterince ifade edememesi, bazı belirtilerin aile tarafından ” çocuktur geçer ” diye yorumlanıp yardım arayışının gecikmesi nedeniyle gözden kaçabilir.

Günümüzde çocukluk çağı iki uçlu duygu durum bozukluğunun sıklığının az olduğu söylense de, yeni yapılan araştırmalar tam aksini göstermektedir. Kesin olarak bilinen şu ki İki Uçlu Duygu Durum Bozukluğu’nun çok ciddi bir ruhsal hastalık olduğudur. Başarılı bir okul hayatı, sağlıklı arkadaşlık ilişkisi ve sorunsuz aile içi iletişim için erken tanı ve tedavi mutlaka gereklidir.

İki Uçlu Duygu Durum Bozukluğu olan ebeveynlerin çocuklarında da benzer bir hastalığın olabileceği düşünülmelidir.

İki Uçlu Duygu Durum Bozukluğunun çocuk ve ergenlerdeki belirtileri;
Saat saat ya da gün gün değişebilen bir ruh halinde olma ( çocuğun bazen çok uyumlu iken bazen nedensiz yere çok uyumsuz olması)
Sıradan bir olayda dahi durdurulamayan neşelilik, abartılı coşku ve hareketlilik hali ( duyguların uçlarda yaşanması)
Nedensiz ağlama ve gülme krizleri
Bir nedeni yokken aniden başlayan, azalıp çoğalan bir ritimde devam eden huzursuzluk, iç sıkıntısı hali
Çocuğun kendini hayali oyunlara çok fazla kaptırıp gerçekle hayali ayırt edemez duruma gelmesi
Az uyku ihtiyacının olması, az uyumalarına rağmen çok enerjik olmaları
Dikkat ve konsantrasyon sorunları yaşama, derslerde genel bir başarısızlık hali gösterme, ders dışı keyif verici her türlü uğraşa eğilimi olması
Kendisine ve başkasına zarar verme davranışları gösterme, vurma, kırma, kavgalara karışma yani çocuğun şiddet eğiliminin olması
Kardeşleri ya da yaşıtlarıyla sürekli bir uyumsuzluk gösterme
Kesici ya da delici aletler kullanarak saldırgan davranışlar içinde bulunma
Kendine zarar vereceğinden söz etme
Baş, karın ya da vücudun değişik bölgelerinde ağrılar
Baş dönmesi, sersemlik hissi, kalp çarpıntıları, nefes alma güçlüğü
Kol ve bacaklarda ağırlıklı olmak üzere vücutta kasılmalar
Bayılmalar
Çevresindeki kişilerle sürekli inatlaşma içinde olma

Anne babaların çocukları ile ilgili en ufacık bir belirtiyi bile dikkate alması ve yardım arayışında olması gerekir. Yaşanan sorunları kadermiş gibi kabullenilmek yerine ön yargılardan kurtulup uzman kişilerden yardım almak çocuğun bütün hayatını değiştirebilir

2 Yaş Sendromu Nasıl Anlaşılır?

İki yaş dönemi çocukların artık bebeklikten çıktıkları, ayrı bir birey olarak kendilerini fark etmeye başladıkları ve bu farklılıklarını da net bir şekilde ifade etmek için kendilerini ortaya koydukları önemli bir dönemdir. Genelde anne ve babaları zorlayan bu dönemin özelliklerinin bilinmesi, onların da daha sakin ve daha yapıcı bir şekilde çocuklarına eğilmelerine yardımcı olacaktır.

2 Yaş Sendromu Nasıl Anlaşılır?

Çocuğun iki yaş itibariyle artık fiziksel koordinasyonu daha dengelidir. Adımlarını daha sağlam atmaktadır. Kullandığı bazı kelimeleri birleştirerek cümleler oluşturmaya başlamıştır. Kendinin ve kendi dışındakilerin daha fazla farkındadır. Kendisine anne, baba gibi temel bakım veren kişilerden bağımsız bir birey olduğunu fark etmeye başladığı bu dönem çocuk için son derece kafa karıştırıcıdır. Bakıma muhtaç mıyım yoksa kendim halledebilir miyim? gibi sorular onun bazen bağımsız bir birey gibi başına buyruk davranmasına kimi zaman da ihtiyaçlarını kendi başına karşılayamayacağını fark edip annesine daha fazla yapışmasınasebep olmaktadır. Bu ikircikli durum çocuk için olduğu kadar anne ve baba için de kafa karıştırıcı ve zorlayıcı olabilmektedir. Dolayısıyla çocuğun kendi kontrolünü ve otonomisini dayatmak adına giriştiği tüm süreçler anne baba tarafından doğru analiz edilmezse çocukta ilerisi adına zorluklar yaratabilir. Bu gelişim döneminde çocuklar;

2 Yaş Sendromu Belirtileri Neler?

  • Daha fazla inatlaşırlar.
  • İlişkilerinde kontrolü kendi ellerinde tutmak isterler.
  • Birçok şeyi kendileri halletmek için büyük bir güven duyarlar.
  • Tam olarak konuşamadıkları için kendilerini anlatmak konusunda sıkıntı yaşadıklarında şiddete ve saldırganlığa başvurabilirler.
  • Paylaşmak zorunda olmak ama bunun nasıl olduğunu bilmemek onları zorlayabilir, paylaşmak istemeyebilirler.
  • Kendilerinin dışındaki insanların da farklı duygulara sahip olduklarını anlamaya başlarlar. Ancak ben merkezli tutumları devam ettiği için başkalarının duyguları üzerinde etkili olduklarını düşünebilirler.
  • Kendi güçlerini bilinçli çabayla ebeveynleri üzerinde test etmek isteyebilirler.

2 Yaş Sendromu Çözümler ve Öneriler

Kimi zaman bu yaş dönemindeki çocukların ebeveynleri yaşadıkları dönemin özelliklerini bilmedikleri için panik olabilmekte ve uyumlu bir çocukken birdenbire onunla inatlaşan, asi bir çocuğa dönüşmüş çocuklarına ne olduğunu anlamakta zorlanabilmektedir. Sağlıklı bir tutum ile ele alınacak 2 yaş süreci hem çocuk ve ebeveynin ilişkisini bozmayacak hem de çocuğun kişilik gelişimine olumlu katkılar sağlayacaktır.

Çocukların Yaşayabileceği Psikolojik Problemler

Çocuk psikolojisi yaş guruplarına gore farklılık göstermektedir.. İlk çocukluk 2-6 yaş arası iken, son çocukluk kız çocuklarında 6-11 yaş arası, erkek çocuklarında 6-13 yaş arası olarak kabul edilir. Ergenlik dönemi ise kızlarda 11-20 iken erkeklerde 13-20’dir. Çocuklar bu süreçte herhangi bir sorun yaşamaları durumunda uzman bir pedagog tarafından görülmelidir.

Farklı nedenlere bağlı olarak; bulunulan konum, eğitim kalitesi, aile içi şiddet, travma, hiperaktivite, dikkat eksikliği gibi çocukların yaşayabileceği bazı sorunlar vardır. Bunları yaşayan çocuklar kendilerini belli etmekle birlikte bazen içe kapanabilir ve bazen ebeveyn fark etmekte güçlü çekebilir.

Pedagoga gitmeden önce çocuğun davranışları izlenmelidir. Çocuk travmaya sebep olabilecek ölüm, hastalık gibi acı bir olay yaşadıysa pedagog yardımı alınması tavsiye edilmektedir. Çocukta ki ani ruh değişimleri, yerinde duramama,  hal ve tavırlarında büyük farklılıklar gözlemlendiği takdirde muhakkak bir pedagog ile iletişime geçilmelidir. Burada çocuğun bu davranışları hangi sure ile tekrarladığı da önemlidir. Örnek verecek olursak; evine gelen misafir çocuğunu kıskanan çocuğun davranışları farklılık gösterebilir. Bu durum kendiliğinden geçeceği için aile doğru tutum ve davranışları sergileyerek süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilir.  Eğer çocukta 1-2 haftadan uzun sure farklı ve olumsuz davranışlar gözlemleniyorsa ebeveynler çocuğu incelemeli, çevre etkenleri incelemeli, çocuk ile konuşmalı ve son olarak bir uzmana danışmaları gereklidir.  Ayrıca çocukların gelişim kontrolü için aile bir pedagog ile çalışmalıdır. Son olarak ergenlik dönemin zihinsel, duygusal ve kişisel özelliklein saptanması içinde psikolojik test yaptırabilirler.

 

Pedagog Ne Yapar?

Pedagoglar uzman oldukları çocuk psikolojisi alanında çocuklara psikolojik destek sağlar. Bu destek aileninde tutumu ile birlikte oldukça güçlenir ve çocuk yaşadığı sorunu sağlıklı bir şekilde atlatır.  Pedagoglar, özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği-hiperaktivite, otizm, okul redid, yeme bozuklukları, fobiler, altını kirtletme – ıslatma- anne baba bağımlılığı, kardeş kıskanlığı, gece korkuları, davranış bozukluğu, çocukluk çağı depresyonu, tik bozukluğu, inatçılık, yalan söyleme, karşıt gelme bozukluğu, parmak emme, tırnak yeme gibi sorunlar ile ilgilenir.

 

Kaç Seans Terapi Vermektedir?

Bu tamamen çocuğun ruhsal durumuna ve yaşadığı psikolojik sorun ile ilgilidir.

 

Terapileri Nasıl Destekler?

Pedagog sadece çocuğa terapi esnasında yardımcı olmaz. Ailelere ev ödevleri gibi çocuğun ruhsal gelişimine katkı sağlayacak önerilerde bulunur ve bunların uygulanmasını bekler. Aile ve çocuk pedagog ile birlikte çalışmalı ve yaşanan problem her ne ise beraber üstesinden gelmeye çalışılmalıdır.

 Gaziantep Öğrenci Koçluğu

Kategoriler
Not:
OkanBal.Com üzerinde yer alan yazılar ve paylaşımlar tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmaz. Tanı ve tedavi için muhakkak ilgili uzmanlara başvurulmalıdır.
Uzman Psikolojik Danışman Okan Bal, Pedagog, Aile Danışmanı ve Öğrenci Koçu, Başlıca Danışmanlık Konuları, Aile Danışmanlığı, Evlilik Danışmanlığı, Anne Baba Danışmanlığı, Öğrenci Koçluğu, Çocuk Danışmanlığı, Çocuk Pedagog, Ergenlik Danışmanlığı, Ebeveyn Danışmanlığı, Bireysel Danışmanlık Desteği, Zeka Testleri, Çocuk Gelişim Testleri Konuları. Başta Gaziantep, Şehitkamil, Şahinbey Olmak Üzere Çevre İller Olan Adıyaman, Kahramanmaraş Şanlıurfa, Kilis, Nizip, Besni gibi yaşam alanlarından destek almak için randevu oluşturabilir destek alabilirsiniz.