Otizmin erken dönemde teşhisi otizmli çocukların eğitimi ve topluma kazandırılması açısından önemlidir. Erken tanı için ise en büyük görev aileye düşmektedir.

Otizmin erken dönemde teşhisi otizmli çocukların eğitimi ve topluma kazandırılması açısından önemlidir. Erken tanı için ise en büyük görev aileye düşmektedir. Bu yüzden özellikle anne-babaların bebeklerini ikinci ayından itibaren çok iyi gözlemlemeleri gerekir.

Otizmde erken tanı çok önemli!

 • Otizm ailenin duygusal, toplumsal ve ekonomik günlük yaşantısını etkileyen bir durum.
 • Otizm bir beyin hastalığı.
 • Erken tanı ile otizmli çocuk, uygun birebir eğitim ile kendi başına bazı işleri yapabilecek hale getirilebilir.
 • Hatta bazı durumlarda eğitim sayesinde çocuk neredeyse bu hastalığı yok edecek düzeye gelebilir.
 • Erken tanı ile eğitime bir an önce başlamak ve yol almak çok önemli.

Anne babalar, bebeğinizi otizm açısından gözlemleyin

 • Anne baba bebeğinin ikinci ayından itibaren çok iyi gözlemci olup bebeğinin otizm işaretleri taşıyıp taşımadığını araştırmalıdırlar.
 • Gözlemlemede en önemlisi göz temasıdır.
 • Bebeğin başta annesi olmak üzere karşısındaki kişiyle göz teması kurmaması, seslenmeye tepki vermemesi,
 • Gözleriyle bir şeyi takip etmemesi seslere tepki göstermemesi,
 • Kayıtsız olması veya duymuyormuş gibi davranması,
 • Sosyal gülümsemesinin olmaması veya sarılmaması,
 • Taklit etmemesi veya oyun oynarken bir senaryo ile oyun kurmaması,
 • Dönen bir nesneyi saatlerce takip etmesi,
 • Ayak parmakları üzerinde ve kendi etrafında dakikalarca dönebilmesi,
 • Anlamsız vücut hareketleri yapması,
 • Anlamsız sesler çıkarması ve aynı kelimeyi defalarca anlamsız şekilde tekrarlayabilmesi,
 • Konuşma becerisinin olmaması,
 • Yaşıtları ile oynamaması,
 • Annesi ayrıldığında kayıtsız olması,
 • Parmağı ile işaret etmemesi, ilgisini çeken bir eşyayı işaretle istememesi otizm belirtilerindendir.
otizm belirtileri
Otizmde en önemlisi erken teşhis! 3
Ankara Pedagog
Pedagog