Her çocuk zaman zaman bazı konuları öğrenmede güçlük yaşayabilir ancak disleksi gibi öğrenme güçlüğü olan çocuklar tutarlı olarak belli konularda güçlük yaşar. Disleksi genellikle okul çağı çocuklarda daha çok fark edilmesine rağmen disleksisi olan çocuklar okul öncesi dönemde de fark edilebilir ve müdahale edilebilir. Böylece yaşlarına ve çocukların gelişimlerine uygun yöntemler ile zorlandıkları konularda başarılı olmaları daha kolay olacaktır. Son 6 aydır çocuğunuz; Konuşmasında gecikme, Sayıları, renklerin ve şekillerin isimlerini, haftanın günlerini, ismindeki harfleri öğrenmede güçlük, Kişilerin (arkadaş, öğretmen vb.) ve nesnelerin isimlerini hatırlamada güçlük, Kelime telaffuzlarında zorlanma, Sohbet konusuna bağlı kalmada güçlük. Hikaye kitaplarını, yazılı…