Gaziantep Tercih Danışmanlığı

Tercih Danışmanlığı, Gaziantep Tercih Danışmanlığı

Doğru Meslek, Doğru Tercih ve Profesyonel Tercih Danışmanlığı İçin Randevu Alın.

WhatsApp İle Randevu Alabilirsiniz..

online-psikolojik-danisma-randevual-whatsapp-tel

 

 

2018 AYT, 2018 TYT

Üniversite Tercihinde Nasıl Yapılmalı – Gaziantep Tercih Danışmanı

Üniversite kapısındaki adayın, yükseköğrenim kurumunu iki açıdan iyi değerlendirmesi gerekiyor. Birincisi akademik düzeyi, ikincisi sosyal alt yapısı. Zira bunlar hayatın akışını etkileyecek unsurlar.

Türkiye’de öğrenciler, anne babalar ve genel olarak toplum, üniversiteye eğitimin ötesinde bir anlam yüklüyor. Buna göre yükseköğretimhayata atılma önündeki en büyük faktör olarak duruyor.

Tabi süreci doğru şekilde değerlendirebilenler için tramplen vazifesi gören üniversiteeğitimi, aksi durumda birkaç seneye mal olan gitgellerden ibaret kalıyor. Nihai aşamada hangi seçeneğin öne çıkacağı ise tercihle doğrudan orantılı.

Neyi , niçin istediğini bilmeli

Tam da bu sebeple öğrencilerin bir üniversiteden ne aradığını iyi bilmesi gerekiyor. Adaylar evvela neyi, niçin okumak istediklerini bilmeli ve bu konuda kararlı olmalı.

Eğitim Uzmanı Faruk Ardıç, bu noktada şunu söyledi, “Tercihlerdeki ayrıntılar, öğrenciye yeni ufuklar açabileceği gibi hiç beklemediği ortamla karşılaşmasına sebep olabilir. Bu yüzden dikkatli olmalı.”

Değerlendirme 3 ana başlıkta

Yükseköğrenim hayatının kesinlikle “Olsun da neresi olursa olsun!” mantığı üzerine binaedilmemesi gerektiğini vurgulayan Ardıç, “Kaybedilen yıllar, arzulanan bölümleri kazanamama, sevilemeyen meslekler, karşılaşılan maddî sıkıntılar üniversite hayatının sonu olur” dedi.

Bütün bu olumsuz tablo ile karşılaşmamak için adayın üniversite tercihinde kararkılmadan önce bazı soruların cevabını vermesi gerekiyor. Faruk Ardıç, söz konusu soruları 3 başlık altında topladı:

1) Akademik durumu

2) Alt yapı imkânları

3) Sosyal iklimi

AKADEMİK DURUMU

– Eğitim kalitesini belirleyen mezunlarının iş bulma kapasitesi nedir?

– Nitelikli akademik kadrosu var mı? (Cevabı ÖSYM’nin yayımladığı tercih kitapçığında bulunabilir)

– Üniversite, ulusal ve uluslararası nitelikte öğretim üyelerine sahip mi?

– Bilimsel ve sosyal alanda ön plana çıkan bilim insanı var mı? (Kaliteli eğitim ve bilimsel kariyeri bulunan insanların varlığı üniversite için üstünlük vesilesi)

– Üniversitenin bilim ve teknoloji geliştirme kapasitesi nedir? Bu konuda herhangi bir başarısı veya ürünü (icat, patent vb.) var mı?

– Üniversitenin bilimsel başarısı/ürünleri, uluslararası bilimsel yayınları, basılan kitap, patent, vs. var mı?

– Başarısı/ürünleri ne oranda değer görüyor?

– Üniversitenin belirli alanlardaki başarılı çıkışları, mükemmeliyet merkezleri var mı?Üniversite hangi alanlarda kendini akademik dünyaya kabul ettirmiştir?

– Üniversitenin uluslararası ilişkileri var mı? Erasmus programı dâhil, diğer üniversitelerle her alanda iş birliği yapabiliyor mu? Bu iş birliğine öğrencilerini katabiliyor mu?

– Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde proje üretebilme kapasitesi ne düzeyde? Bu projelerde öğrencilerinin yer alma ve sonuçlarından haberdar olabilme düzeyi nedir?

– Üniversite bilimsel toplantı, kongre düzenleyebiliyor mu? Her türlü alanda farklı seminer, temsil ve gösteri yapılabiliyor mu? Bu toplantılara öğrencilerini fikrî anlamda katabiliyor veya katkı sunabiliyor mu?

– Üniversite, öğrencileriyle sosyal sorumluluk projeleri hazırlayabiliyor mu?

SOSYAL İKLİM ALANLARI

– Öğrencilerin barınma ve diğer sosyal imkânları ne düzeyde?

– Üniversite, bulunduğu bölgenin kültürel gelişimine katkıda bulunacaksa, öğrencileri sisteme dâhil edebilecek alt yapıya sahip mi?

– Öğrencilerin kendini geliştirme ortamı bulunuyor mu?

– Üniversite, bir okul ve meslek öğrenme ortamından çok, temel bilimsel bilgi kadar bilinç gelişimine de katkıda bulunmalı. Tercihi düşünülen okulda bu imkân var mı?

– Sosyal alanlar, öğrencinin kendini gerçekleştirme ortamlarının varlığı yanında, üniversitenin bulunduğu kentin sosyal yapısı ve imkânları da önemli. Seçimde bunları da göz önünde bulundurmalı.

NASIL BİR EBEVEYNSİNİZ?

Anne babalar, evladının hayatını anlamlı ve güçlü kılmasını sağlayacak bir iletişim kanalını, çocuğun küçüklüğünden itibaren kurmalı. Bu noktada ilk atılması gereken adım, çocuğa saygı duymak olmalı.

Her hâlukâda dinlemeli

Psikolog Ayşe Bedel, “Aile, karşısındaki her ne kadar evladı da olsa genel manada bir bireyle muhatap olduğunu göz ardı etmemeli. Bu nedenle öncelikle evladına saygı duymalı ve onu her hâlükârda dinlemeli.

Her fiilinin uzun vadede etkisini düşünüp hareket etmeli. Çocuğun duygularının, fikirlerinin ve kabiliyetlerinin farkına varmasını sağlamalı” diye konuştu.

Asla kösteklemeyin

Söz konusu noktalara dikkat eden ebeveynlerin, evladının hayat başarısına destek olabileceğini ifade eden Bedel, köstekleyen değil destekleyen aile olmak gerektiğini vurguladı. Bunun için de çocuğun yerine karar veren, duygularını ve düşüncelerini yargılayan, meselelere sadece kendi açısından bakan bir anne baba olmamak gerektiğini kaydetti.

FİKİR VERİN DİREKTİF DEĞİL

Meslek çeşitliliğinin artması ve alternatiflerin çoğalması tercih sürecini daha etkili hâle getiriyor. Öte yandan sınavda ne kadar başarılı olunursa olunsun tercihte yapılacak küçük hatalar bile verilen emekleri zayi edebiliyor. Bu noktada bilhassa ailelere büyük sorumluluk düşüyor.

Baskı ile seçim hayır getirmez

Fakat genel olarak tercih yapan adaylar, başta anne babanın sonra akrabaların veya çevrenin tesiri altında kalabiliyor. Bazen ebeveyn, yapamadığı meslekleri, çocukta görmek için evladı üzerinde baskı kurabiliyor.

Gençler de okumaları için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan ailelerini mutlu edebilmek için söz konusu baskılar karşında direnç gösteremeyebiliyor. Sonuçta birçok öğrenciüniversiteyi bitirip hayata atıldıktan sonra seçmek zorunda kaldıkları mesleği ya sevmeyerek yapıyor veya başka arayışlara giriyor.

Ortaklaşa karar vermek lazım

Böyle olumsuz bir tablo ile karşılaşmamak için ailelerin çocuklarının kararına ve isteğine saygı duyması önemli. Tabi bu seçim konusuna dair fikirlerini ve tecrübelerini onlara aktarmayacakları anlamına gelmiyor. Yapılması gereken adayın istekleri ile annebabanın tecrübesini harmanlayıp karar vermek.

ALTYAPI İMKÂNLARI

– Üniversitenin kütüphane, laboratuvar, sosyal ve sportif imkânlarının varlığı ve kullanılabilirliği ne düzeyde?

– Üniversitenin coğrafi konumu, bulunduğu şehir ve diğer alt yapı fırsatları nedir?

– Yurt ve ulaşım kolaylığı bulunuyor mu?

2016 Yeni Açılan ve Kapanan Lisans Önlisans Bölümleri

Kimi bölümlere başarı sırası koşulu getirildi, kimilerinin ise puan türü değişti. Tercih dönemine giren adayların Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yıl içinde yaptığı bu değişiklikleri dikkatle incelemesi gerekiyor.

YÖK tarafından getirilen başarı sırası koşulunu 2015 verileri açısından nasıl anlamalıyız?

* Hukuk programlarını tercih edebilmek için getirilen en düşük başarı sırası olan 150 binin geçen yıl puan olarak karşılığı TM-3’te 315 puandı.

* Tıp programlarını tercih edebilmek için en düşük başarı sırası MF-3’te 40 bin olarak belirlendi. 2015 verilerine göre 40 bin başarı sırası için yaklaşık 390 MF-3 puanı gerekmişti.

* Bu yıl mühendislik programları için getirilen MF-4 puanında 240 bin başarı sırası koşulu geçen yıl uygulansaydı, bu başarı sırası için en az 225 puan almak gerekecekti.

* Mimarlık tercihi için getirilen en düşük başarı sırası olan 200 bin için geçen yılın koşullarında MF-4’te 243 civarında puan almak gerekecekti. Ayrıca 2015 ÖSYS’de hukuk TM-2 puan türünden TM-3’e geçti. TM-2’den TM-3 puanına geçen programlarda; TM-2’de 350 puanla 71 bin 666 başarı sırası elde eden aday TM-3’te 350 puanla 80 bin 17 başarı sırasında olacak. Yani 71 bin 666 başarı sırasında yer alabilmek için 350’den daha yüksek TM-3 puanı almalı.

Tercihlerde puan mı, başarı sırası mı kullanılmalı?
Her yıl sınava girenlerin başarılarına bağlı olarak soru çözüm ortalamaları ve standart sapmalarda değişiklikler olduğundan puan hesaplamalarında da farklılık oluyor. Aynı sayıdaki doğru ve yanlış sayısıyla iki farklı yılda farklı puanlar oluşuyor. Puanların oluşturulma amacı adayları puan sırasına göre sıralayıp seçmek. Bu nedenle puanlarda değişiklik olsa bile başarı sıralarında pek önemli bir farklılık olmaz. Yani bir önceki yılın puanları yerine başarı sıraları ölçü alınarak tercih yapılmalı.

Puan türü değişen programların isimleri nedir?
Avrupa Birliği İlişkileri, Kamu Yönetimi ile Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Uluslararası İlişkiler TM-3’ten TM-2’ye geçti.

TS-2’den TS-1’e alınan bölümler ise şöyle: Canlandırma Filmi Tasarım Yönetimi, Film Tasarım ve Yazarlık, Film Tasarım ve Yönetmenliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte), Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.), Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Halkbilim, Türk Halkbilimi, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte), Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Medya ve Görsel Sanatlar, Medya ve İletişim, Medya ve İletişim Sistemleri (Fakülte), Radyo ve Televizyon, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, Radyo, Televizyon ve Sinema, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Sinema ve Dijital Medya, Sinema ve Televizyon, Yeni Medya ve Gazetecilik ile Yeni Medya (Fakülte).

2016 Kapanan Lisans Programları

TM-1 Basım Yayın Üretim Teknolojileri

TM-1 Havacılık İşletmeciliği

TM-1 Sivil Hava İşletmeciliği (Fakülte)

TM-1 Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Fakülte)

TM-1 Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Fakülte)

TM-1 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Fakülte)

TM-1 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Fakülte)

TM-2 Küresel ve Uluslararası İlişkiler

TM-2 Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği

TM-3 Çocuk Sağlığı ve Gelişimi

MF-4 Tarım Makinaları

MF-4 Üretim Sistemleri Mühendisliği

MF-4 Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği

TS-2 Sanat ve Tasarım Yönetimi

YGS-5 Takı Tasarım (Yüksek Okul)

YGS-5 El Sanatları Tarımı ve Üretimi (M.T.O.K)

YGS-5 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (Y.O.)

YGS-6 Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Yüksek Okul)

YGS-6 Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Yüksek Okul)

YGS-6 Sağlık Kurumları Yönetimi (Yüksek Okul)

YGS-6 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Yüksek Okul)

2016 Kapanan Önlisans Programları

YGS-2 Hayvansal Üretim

YGS-2 Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme

YGS-5 Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi

YGS-6 Kesme Çiçek Yetiştiriciliği

YGS-6 Perekande Satış ve Mağaza Yönetimi

YGS* Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)

YGS* Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi (Açıköğretim)

579df6220f25444ee8a2ab3a

Bu yıl açılan bazı programlar ilginizi çekebilir

YENİ AÇILAN LİSANS PROGRAMLARI

MF-1: Aktüerya (Fakülte)

MF-2: Balıkçılık Teknolojisi (Fakülte)

MF-3: Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

MF-4: Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Dijital Oyun Tasarımı (Fakülte), Endüstri Mühendisliği Programları, Endüstri Tasarımı, Enerji ve Malzeme Mühendisliği, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Lif ve Polimer Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği, Mobilya Üretimi ve İç Mekân Tasarımı, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Uçak Elektrik-Elektronik (Fakülte), Uçak Gövde-Motor (Fakülte)

TM-1: Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte), Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Fakülte), Havacılık Yönetimi (Fakülte), Turizm ve Otel Yöneticiliği, Ulaştırma ve Lojistik (Fakülte), Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Fakülte)

TM-3: Türk İslam Arkeolojisi, Yerel Yönetimler

TS-1: İletişim Tasarımı ve Medya

TS-2: Film Tasarımı, Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi

DİL-2: Polonya Dili ve Kültürü,

YGS*: Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim), Havacılık Yönetimi (Açıköğretim), Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim), Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)

YGS-1: Dijital Oyun Tasarımı (Yüksekokul),

YGS-2: Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Yüksekokul)

YGS-5: Rekreasyon (Yüksekokul)

YGS-6: Havacılık Yönetimi (Yüksekokul), Lojistik ve Taşımacılık (Yüksekokul), Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul), Uluslararası Lojistik (Yüksekokul) , Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul)

YENİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI

YGS*: Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim), Aşçılık (Açıköğretim), Bilgi Yönetimi (Açıköğretim), Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim), Yaşlı Bakımı (Açıköğretim)

YGS-2: Polimer Teknolojisi

YGS-4: Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu

YGS-5: Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri, Uçuş Harekat Yöneticiliği, YGS-6: Kültür Balıkçılığı, Sağlık Turizmi İşletmeciliği.
* Açıköğretim programları oldukları için adaylar 6 YGS puanından herhangi birinde 150 barajını geçerse bunları tercih edebilir.

PedagogSoru Sor

Kategoriler
Not:
OkanBal.Com üzerinde yer alan yazılar ve paylaşımlar tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmaz. Tanı ve tedavi için muhakkak ilgili uzmanlara başvurulmalıdır.