Okul dönemde dil gelişimi hızlı ve farklı bir boyut kazanır. Okul çocuğunun sözcük dağarcığı, yaklaşık 10000’e ulaşır, bu sözcüklerin çoğunu sıfat ve edatlar oluşturur. Bu durum, çocuğun nesne ve olayları, adlarının yanı sıra özellikleri, benzerlik ve farklılıklarıyla da öğrenip tanımlamasına bağlıdır.

Bu yaşlarda da sorular sormaya devam eden çocuk, yalnızca merakını gidermek için değil konuşmuş olmak için de soru sorar. Çok öğeli, karmaşık cümleler kurar. Duygularını, isteklerini, olaylar ve çeşitli durumlar hakkındaki düşüncelerini, anlatmak istediklerini rahatlıkla ve açık olarak anlatabilir.

Derslerin aracılığıyla yazım kurallarını, okuduğu parçanın ana fikrini bulmayı, özetini çıkarmayı öğrenir ve uygular. Yeni şiirler, hikâyeler, şarkılar öğrenir.

Çocuk, artık toplumsal bakış açısı kazandığından arkadaşlarıyla ve çevresindeki diğer kişilerle konuşurken onların düşünce, istek, niyet, gereksinim ve tutumlarını dikkate alır.

Bu dönemde okulda öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. Çocukların kelime hazinesini geliştirici etkinliklere bolca yer vermelidirler. Çocukları daha çok düşünmeye yönlendirmeliler.

Anne babalar evde yapacakları uygulamalarla öğretmeni destekleyici çalışmalar yapmalıdırlar. Çocuğun sıkılmasını engelleyerek geliştirici etkinlikler yapmalılar. Çocuk tarafından yöneltilecek sorulara sabırla, doğru yanıtlar vererek çocuğun kelime dağarcığına katkıda bulunmalılar.