Okul dönemde dil gelişimi hızlı ve farklı bir boyut kazanır. Okul çocuğunun sözcük dağarcığı, yaklaşık 10000’e ulaşır, bu sözcüklerin çoğunu sıfat ve edatlar oluşturur. Bu durum, çocuğun nesne ve olayları, adlarının yanı sıra özellikleri, benzerlik ve farklılıklarıyla da öğrenip tanımlamasına bağlıdır. Bu yaşlarda da sorular sormaya devam eden çocuk, yalnızca merakını gidermek için değil konuşmuş olmak için de soru sorar. Çok öğeli, karmaşık cümleler kurar. Duygularını, isteklerini, olaylar ve çeşitli durumlar hakkındaki düşüncelerini, anlatmak istediklerini rahatlıkla ve açık olarak anlatabilir. Derslerin aracılığıyla…