Geçmişinizi unutun ..

Geçmişinizden yakınmak ya da geleceğinizden endişelenmek huzurunuzu kaçırmaktan başka işe yaramaz. Sizi hoşnut kılacak olan “burada ve şimdi” yaşamaktır. Yüzyıllar boyunca mistikler, insanları, günü yaşayarak mutluluğa ulaşmaya, çağırmışlardır. Katolik tanrıbilimci Thomas Merton, “şimdilik” adını verdiği günü yaşama anlayışının hem kendimizi bulmamızı hem de kozmik bütünle kaynaşmamızı sağlayacağını ileri sürer.

Bir kişinin Tanrı’nın isteği uyarınca burada ve şimdi yaşadığı zaman, bireyselliğini ortaya koyabileceğini ve tanrısal amaca hizmet edebileceğini söyler. Süreç içerisinde doğa ile bütünleşebiliriz, çünkü nerede olursak olalım içinde bulunduğumuz an, ben ile doğaüstü arasındaki birliğin sağlanması için gerekli olanakları bize sunar.

Bununla birlikle “şimdilik” ilkesinin mistik olduğu kadar pratik ve laik bir değeri de vardır. Psikolog Abraham Maslow, kişinin gerçek potansiyeline ulaşabilmesi için yaptığı işe kendini bütünüyle vermesi gerektiğini söyler. Öğrencilerine yeni bir okuma yöntemi öğretirken, “içinde bulunduğu anla bütünleşen”bir öğretmeni örnek gösteren Maslow, “İçinde bulunulan anla bütünleşme yeteneği her türlü yaratıcılığın temel özelliği niteliğindedir” der.

Anı Yaşayın !

İçinde bulunduğumuz anı yaşamak stresle başa çıkmada da büyük yarar sağlar. Bir yandan kendimizi bir briç oyununa verip bir yandan da parasal sıkıntılarımızı, iş dünyasındaki zorluklarımızı ya da aile sorunlarımızı düşünemeyiz. Bu gerçeğin bilincinde olan Napolyon “Bir işi bitirmeden diğerine başlamam, böylelikle çeşitli uğraşlarımı birbirine karıştırmam; dolayısıyla da karışıklıkların doğurduğu yorgunluk ve bitkinliklerden uzak kalırım” der.

Kimileri de sorunlarını bir kâğıda döküp günlük işlerin ayrıntılı bir listesini çıkararak bir sıralama yapar. What They Don’t Teach You at Harward Busines Scholl (Harvard Ticaret Oku-lu’nda Öğrenemedikleriniz) adlı kitabın yazarı Mark McCor-mach, tıpkı iş günüm gibi iş duygularımı da bölümlere ayırırım. Her şeyi kâğıda dökerim ve notlarımı belli bir düzen içerisinde saklayarak gereksiz karmaşıklıkları önlerim. Sonuçta işten ayrıldığımda işle ilgili sorunlardan da ayrılmış olurum” diyor.

Önceki Başarısızlıklarınızı Unutun ..

Başarılı atletler, zirvedeki yerlerini koruyabilmek için, benzer bir zihinsel düzenleme yapmaları gerektiğini çok iyi bilirler. Bir golfçünün her vuruşu ayrı ayrı düşünmesi, bir önceki vuruştaki başarısızlığının sonraki vuruşu etkilemesine izin vermemesi gerekir. Tenisçiler de maçın hangi dakikasında olursa olsun bir vuruş yapmaya hazırlanırken daha önceki başarısız vuruşları akıllarından çıkarmalıdırlar.

Her günü yaşamın bütünlüklü bir parçası olarak algılarsak geçmişin düş kırıklıklarından ve geleceğin olumsuz beklentilerinden yakamızı kurtarabiliriz. Robert Swan, Güney Kutbu’na yaptığı başarılı yolculuk sırasında benzer bir yöntem uyguladığını belirtir: “Hevesimizi yitirmemek için bir kural koyduk: Her günü bütünüyle ayrı olarak ele alacaktık.”

Burada ve şimdi yaşamayı öğrenirsek, her ne kadar çelişkili bir görünüm yansıtsa da bir zamansızlık duygusu duyarız, çünkü sonsuzluk, yaşadığımız zamansız anların sonu gelmeyen bir dizisidir. Acelecilik duygusu, “şimdi”yi dünün hızla geride kalan anları ve yarının hızla yaklaşan anları ile yan yana algıladığımız zaman başgösterir. Sonsuzluğun en güzel tanımlamalarından birini, Ortaçağ yaşayışını derinden etkilemiş olmasına karşın, günümüzde pek adı anılmayan Romalı yazar Boethius verir.

Boethius, ilk olarak Kral Alfred tarafından İngilizce’ye çevrilen bir metninde, “Sonsuzluk, tüm zamanın -geçmişin, günümüzün ve geleceğin- burada ve şimdi tek bir an içerisinde algılanan bütünlüğüdür” der.“Şimdilik” duygusunu yakalayabilenler acelecililik hastalığından kaçıp huzur dolu bir dünyaya adım atar. Kısacası her günü başlı başına bir bütün olarak görmek, günü doya doya yaşamak gerekir.

 

Okan Bal
Uzman Psikolojik Danışman ve Aile Terapisti

Sorunlarınızın Daha Sağlıklı Çözümü İçin
“Online Terapi” Randevusu Alabilirsiniz.

onlineterapim-randevual