Geçmişinizi unutun .. Geçmişinizden yakınmak ya da geleceğinizden endişelenmek huzurunuzu kaçırmaktan başka işe yaramaz. Sizi hoşnut kılacak olan “burada ve şimdi” yaşamaktır. Yüzyıllar boyunca mistikler, insanları, günü yaşayarak mutluluğa ulaşmaya, çağırmışlardır. Katolik tanrıbilimci Thomas Merton, “şimdilik” adını verdiği günü yaşama anlayışının hem kendimizi bulmamızı hem de kozmik bütünle kaynaşmamızı sağlayacağını ileri sürer. Bir kişinin Tanrı’nın isteği uyarınca burada ve şimdi yaşadığı zaman, bireyselliğini ortaya koyabileceğini ve tanrısal amaca hizmet edebileceğini söyler. Süreç içerisinde doğa ile bütünleşebiliriz, çünkü nerede olursak olalım…