Oyun danışmanlığında oyuncaklar, çocukların duygularını, ihtiyaçlarını, deneyimlerini ifade etmelerine yardım olacak şekilde seçilir. Ayrıca seçilen oyuncaklar terapistle çocuk arasındaki iletişimi teşvik eden araştırmaya yönlendiren nitelikte olmalıdır. Çocuklar taklit ve hayal gücüne dayalı oyuncakları, farklı rolleri ve ilişkileri keşfetmek, duygularını ifade etmek, alternatif davranış geliştirmek, gerçek yaşamda gördükleri olayları taklit etmek için kullanırlar. Oyun temelli etkinlikler, çocukların düşük endişe düzeyinde duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlar. Çocuklar oyun danışmanlığında, hissettiklerini eğlenmek için ya da oyun kuralı olduğu için kolaylıkla ifade ederler. Duygular ifade edildikten sonra, terapistin yaptığı yönlendirmelerle sorunlarının ağırlığını daha az hissetmelerini sağlayan bir rahatlama etkisi oluşur.

Bazı durumlarda, oyun danışmanlığına ebeveynlerde dahil edilir. Çocukları ile ilgili olarak danışmanlığa yönlendirilen aileler genelde ne yaşayacakları konusunda endişelidirler. Aileler, bu tekniğin bütün iletişim sorunlarını çözeceği, sorunu farklı açılardan görerek farklı çözümler üretebilecekleri konusunda bilgilendirilir.

Oyun danışmanlığı, çocuklarda davranış bozukluğu, dürtü kontrolü bozukluğu, öfke nöbeti, dikkat eksikliği/ hiperaktivite bozukluğu, ebeveynin boşanmasının çocuk üzerindeki etkisini ortadan kaldırmada, utangaçlık, çocukluk depresyonu ve takıntıla ve korkularda oldukça etkilidir.