Resim, müzik ve beden eğitimi derslerine “gereksiz” gözüyle bakılmamalı

Bazı anne-babalar, çocuğunun matematik, fen, sosyal vb derslerdeki başarısını önemsediği kadar, müzik, resim ve beden eğitimi derslerindeki başarısını önemsememektedir. Çocuğu matematik sınavında zayıf aldığı için “ortalığı ayağa kaldıran” anne-baba, aynı hassasiyeti resim ya da müzik dersinde de göstermediği için doğal olarak öğrenci de bu dersleri yeteri kadar ciddiye almamaktadır.

Aslında anne-babalar bu tutumlarıyla farkında olmadan çocuklarının “sanata ilişkin yeteneklerinin” körelmesine sebep olduğu gibi, çocuklarının estetik duygusu, grupla işbirliği, arkadaşlık, yardımlaşma, paylaşma ve grup problemlerini çözme becerilerini de olumsuz yönde etkilemektedirler.

Gerçek şu ki resim, müzik ve beden eğitimi derslerinin “gereksiz” görülmesi, eğitim sistemimizin SBS ve YGS-LYS eksenli olmasından kaynaklanmaktadır. Ebeveyn ve öğrenciler “nasıl olsa sınavda bu derslerden soru çıkmıyor” düşüncesiyle hareket ettikleri için bu derslere hak ettikleri değeri vermemektedir.

Öğrenciler, ilköğretimden itibaren sınav maratonuna girip “yarış atı misali” yetiştikleri için test çözmeyi birinci gayeleri haline getirmektedir. Bunun neticesinde ise farklı sahalardaki istidatları körelmekte ve ruhlarındaki hazineler “saklı” kalmaktadır.

Günümüzde üniversite mezunu olduğu halde herhangi bir müzik enstrümanını kullanabilen yahut göze hoş gelen bir resim çizebilen insan sayısının oldukça az olmasının temelinde bu problemin yattığını söyleyebiliriz.  Belki aklınıza “resim ve müzik yetenek işi değil mi?” şeklinde bir soru gelebilir.

Peki, çocuklarımızın resim ve müzik yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi de eğitimin bir amacı olması gerekmez mi?

 Resim, müzik ve beden eğitimi dersleri nazara verilmeli.

Çocuğunuzun resim, müzik ve beden eğitimi derslerini de en az diğer dersler kadar önemsemelisiniz. Elbette ki resim ve müzik derslerinin amacı ressam veya müzisyen yetiştirmek değildir.

Fakat çocuklarınızdaki farklı kabiliyetlerin inkişaf etmesinde, dolayısıyla da çok yönlü yetişmesine bu derslerin önemli katkı sağlayacağı da bir hakikattir.

Ayrıca bu dersler çocuklarınızın kendilerini ifade etmelerine imkân tanıdığı gibi gün boyunca yüklendikleri negatif enerjiyi de üzerlerinden atmalarına ve rahatlamalarına katkı sağlamaktadır.

Çok yoğun stres ve baskının yaşandığı sınava hazırlık döneminde, beden eğitimi dersinde yapılan spor etkinlikler de çok önemlidir. Bu sportif etkinlikler öğrencilerdeki zihinsel yorgunluğu azalttığı gibi, öğrencilerin kaygı ve stres düzeylerini de azaltmaktadır.

Özellikle 8.sınıf ile 12.sınıflarda beden eğitimi dersinin “gereksiz” görülüp bu dersin yerine öğrencilere test çözdürülmesi pek yararlı olmayacaktır. Çünkü SBS ve YGS-LYS sınavlarına hazırlandıklarından dolayı en stresli ve kaygılı öğrencilerin 8. ve 12.sınıfların olduğunu söyleyebiliriz.

Bu anlamda en çok “deşarj olması gereken” öğrenci gruplarını sportif faaliyetlerle rahatlatacağımız yerde onları testlere boğmak pek mantıklı bir uygulama olmasa gerek.