Sağlık Meslek Liseleri en çok tercih edilen okulun başında geliyor. Sağlık Meslek Lisesi Bölümleri hakında bilgi vermeye çalışacağız.
sağlık meslek liselerinde ilk sene ağırlıklı olarak normal dersleri görüyorsunuz sadece bir iki tane meslek dersi oluyor. özellikle anatomi dersi var. sürekli ezber yapmanız gerekiyor. ezber yeteneğinizin kuvvetli olması lazım. ikinci sene ise meslek dersleri çoğalıyor yani bu sayı 6-7 ye kadar çıkıyor. normal derslerin hepsi yer alıyor ama ders saatleri azalıyor. yani haftada 3 saat falan matematik görülüyor. 3 ve 4. sınıflarda ise normal derslerin hiç birini görmüyorsunuz. sadece meslek dersleri yer alıyor. zaten 3 te ve 4 te staja çıkılıyor yani haftanın yarısı zaten stajda geçiyor. özelllikle laboratuvar bölümünü seçmek isteyenlere tavsiyem kendinizi çok sorgulayın. ben bu işi sevicek miyim yapabilir miyim diye. çünkü insanlarla iç içe olucaksınız ve kan alıcaksınız bu nedenle çok iyi düşünmeniz ve buna göre karar vermeniz gerekiyor.

ameliyathanede hemşireleri,sterilliği sağlayan,spesifik cerrahi girişimleri yapabilen,cerraha steril aletleri ve sutur materyanlarını ulaştıran kişidir kısacası.ne kadar kazandıkları ,çalıştıkları hastanenin dönerine bağlıdır.maddi olanağı için bu servisi seçmemek gerekir.herkesin uyum sağlayabileceği servis farklıdır.diğerlerindeki toleransı seninde gerçeklerştirmeni bekleyemem.sen bi okulunu bitir,zaten gördüğün eğitimde,çalışmak istediğin bi bölüm mutlaka olur.

Bu yüzden Sağlık Meslek Liseleri bölümlerini  tanımanız gerekiyor.

SML Radyoloji Teknisyenliği

Sağlık kurumlarında hastalıkların teşhis ve tedavisi için röntgen filmi çeken, filmin banyosunu yapan, ışın tedavi planını uygulayan, film raporlarını hazırlıyan ve arşivleme işlemlerini yürüten bölümdür.

SML Anestesi Teknisyenliği

Bir hekim kontrolu altında hastaları, cerrahi müdahaleler sırasında anestesik maddeleri tekniğine uygun uyutan sağlık personelidir.

SML İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği

Bireyi,aileyi,toplumu kazalardan koruyarak toplumun her kesimindeki kişilerin beden,ruh ve sosyal yönden kazayı uğraması halinde tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle onlara ilk yardım bakımını planlayan, uygulayan ve kazazedeyi acil bakım ünitesine taşıyarak acil bakımını sağlıyan sağlık personelidir.

SML Labaratuvar Teknisyenliği:

Sağlık kurumları bünyesinde çeşitli labaratuvarlarda,halkın sağlığını korumak ve teşhis ile tedavisine ışık tutmak amacı ile her çeşit araç-gereç ve cihazları kullanarak teknik seviyedeki labaratuvar tetkik ve analizlerini yapan, bu amaçla numune alan, analizler için solüsyon ve kültür vasatları hazırlayan, yaptığı bu analizlerle hastalıklar arasında ilişkiyi kuran, sonuçları rapor edebilen sağlık personelidir.

SML Diş Protez Teknisyenliği

Ağız ve diş konularında,diş hekiminin direktif ve kontrolü altında kendisine gönderilen ağız ölçüleri üzerinde hastanın eksik olan diş ve ağız dokularını tamamlayan veya düzenleyen protez ve apereyleri tekniğine uygun olarak yapan sağlık personelidir.

SML Çevre Sağlığı Teknisyenliği

Her türlü yerleşim yerinde birey,aile ve toplumun sağlığına zarar veren veya verebilecek çevre faktörlerini inceleyen,kontrol altına alan,iyileştirme çalışmalarını uygulayan ve uygulanmasını sağlayan,bu amaçla atıklar,kemiriciler, vektörler, su, hava, gıda, konut, endüstri ve toplu yaşanan yerlerin sağlık kontrollerini yapan, ruhsatlandırma işlemleri ile zararsızlaştırma tekniklerini uygulayan, sağlık eğitimi, istatistik ve gerektiğinde ilk yardım hizmetlerini yapan sağlık personelidir.

SML Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyenliği

Bireyin,ailenin ve toplumun beden, ruh ve sosyal yönden sağlıklı olması amacı ile tıbbın ve teknolojinin gerektirdiği ortopedik cihaz ve protez tekniklerini uygulayan , mesleki tıbbi cihazlarını kullanarak hekim tarafından verilen ölçülere göre protez yapan, gerektiğinde yeni teknik ve cihazları öneren sağlık personelidir.

SML Tıbbi Sekreterlik

Tıbbi istatistikerle ilgili verileri derleyen,derlediği istatistiki bilgileri bilimsel metodlarla analiz ederek ilgili birimlere rapor edebilen, tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma işlemlerini yürüten, ihtiyaç duyulan bilgileri toplayıp belgeye dönüştürebilen sağlık personelidir.