Müzik Dinleyerek Ders Çalışma

Öğrenme, zihinde gerçekleşen bilişsel bir süreçtir. Öğrenmenin gerçekleşmesi için gerekli olan faktörlerden birisi de dikkattir. Dikkat ise yoğunlaşma demektir. Dikkatin dağılmasına neden olan faktörlerden iç ve dış kaynaklı olabilir. Özellikle matematik, fen ve sosyal bilimler gibi düşünmeyi gerektiren dersler çalışırken müzik sesi, hoşa gittiği kadar çalışma motivasyonunu da etkileyen faktörlerledir. Çalışma esnasında zihnimizi mümkün olduğunca dikkati dağıtıcı faktörlerden uzak tutulmalıdır.

Diğer bir durum ise, ders çalışma esnasında sırf sıkılmamak için müzik dinleme tercih edilebilir. Bu durumlarda ise öğrencilerin konulara adapte olması ve müzik sesinin öğrencinin ders çalışma isteğini köreltmesi söz konusu olabilir. Ayrıca, uzun süre kulaklıkla veya sesli olarak müzik dinlenmesi kişiye ruhsal ve vücutsal olarak da hasar verebilir. Bu gibi sebeplerden dolayı müzik dinleyerek ders çalışmak birçok uzman tarafından tavsiye edilmemektedir.

Öğrenmenin bir boyutu da zihin ve kas koordinasyonuna dayalı olan psikomotor öğrenmelerdir. Bu tür öğrenmeler daha çok kas gücüne dayandığından dolayı ritmi sağlayabilmek için müzik olumlu bir etki oluşturabilir. Bazı durumlarda ise bir kısmı öğrenciler, müzik dinlerken konuya daha çabuk adapte olabilme yeteneğine sahiptir. Müzik onları derslere daha çok yoğunlaştırarak dış ortamla olan ilişkisini belirli bir süre etkisiz hale getirebilir ve müzik dinleyerek çalışmak onların daha çok verim almasına sebep olabilir. Ancak bu durum herkes için geçerli değildir.