Öğrenme, zihinde gerçekleşen bilişsel bir süreçtir. Öğrenmenin gerçekleşmesi için gerekli olan faktörlerden birisi de dikkattir. Dikkat ise yoğunlaşma demektir. Dikkatin dağılmasına neden olan faktörlerden iç ve dış kaynaklı olabilir. Özellikle matematik, fen ve sosyal bilimler gibi düşünmeyi gerektiren dersler çalışırken müzik sesi, hoşa gittiği kadar çalışma motivasyonunu da etkileyen faktörlerledir. Çalışma esnasında zihnimizi mümkün olduğunca dikkati dağıtıcı faktörlerden uzak tutulmalıdır.   Diğer bir durum ise, ders çalışma esnasında sırf sıkılmamak için müzik dinleme tercih edilebilir. Bu durumlarda ise öğrencilerin konulara…