Türkiye’de her on kişiden birinin uykusuzluk yaşadığına dikkat çekilerek, son 50 yılda günlük uyku süresinin erişkinlerde ortalama iki saat azaldığı belirtildi. Kaliteli bir uykunun, uygun zamanda ve yeterli sürede kesintisiz olması gerekmektedir. Uyku problemlerinin dikkatte dağınıklık, yorgunluk, sinirlilik ve çökkünlük halleri oluşturmaktadır. Uyku problemlerinde trafik ve mesleki kazalarda artış, günlük aktiviteleri yerine getirme zorluğu, eklem ve kas ağrıları gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Bununla birlikte enfeksiyona yatkınlık, iyileşme sürecinde yavaşlama gibi bilişsel, psikolojik ve fiziksel olarak olumsuz sonuçlar da doğurabiliyor. Yaşam kalitesinde…