Din ile ruh sağlığı ilişkisinde, “Din ruh sağlığını korumaktadır” ya da “Din ruh sağlığını olumsuz etkilemektedir” diyebilir miyiz? Yrd. Doç. Dr. Halil APAYDIN, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisinde  (Cilt 10 Sayı 2) yayımlanan “Ruh Sağlığı- Din İlişkisi Araştırmalarına Bir Bakış” konulu makalesinde, ruh sağlığı ve din ilişkisini araştırmıştır. Makalede, konu ile ilgili yapılmış olan araştırmaların bir kısmında ruh sağlığı ve din ilişkinin pozitif, diğer bir kısmında ise negatif çıkmasına etki eden süreçleri ele almıştır. Ayrıca,  sonuçların farklılaşma nedenleri teorik olarak…