Psikoterapi, kişinin kendi farkındalığını, ruhsal, duygusal ve ilişkisel iyiliğini arttırmaya yönelik profesyonel bir görüşmedir. Birçok insan psikoterapi için ayrılan zamanı, çabayı veya parayı, psikoterapinin hak edip etmediğini düşünür. Neden psikoterapi? Çünkü… İhtiyacımız vardır: Araştırmalar yetişkinlerin %30 ile %50’sinin hayatlarının bir bölümlerinde duygusal sorunlar yaşadığını gösteriyor. Ayrıca her dört kişiden birinin yaşantıları sırasında ruhsal bir rahatsızlık geçirdiğini biliyoruz. Herkesin gerektiğinde konuşmaya, bir uzamandan destek ve tecrübe almaya ihtiyacı vardır. Etkilidir: Olumsuz duygusal belirtiler yaşayan ve terapi alan birçok kimse terapinin kendileri…