Gençlerinin önemli bir kısmı hastalık derecesinde internet bağımlılığı tehlikesi ile karşı karşıya. Araştırmayı Alman Bağımlılık Meseleleri Enstitüsü gerçekleştirmiş.  Yaşları 12 ila 17 arasında değişen çocuk ve gençlerin yüzde 4,7’si yüksek derecede risk altında. Araştırma, anne-babaların görüşleri alınarak gerçekleştirilmiş. Buna göre her çocuk ve gençten biri internet kullanımı sınırlandırıldığında veya tamamen engellendiğinde huzursuz, somurtkan, üzgün ve sinirli hale geliyor. Çocuk ve gençlerin yüzde 12’si interneti problemlerinden bir kaçış yeri olarak görürken, yüzde 11’i internet başında geçirdiği zamanı azaltmak için çok uğraşmış…