Gençlerinin önemli bir kısmı hastalık derecesinde internet bağımlılığı tehlikesi ile karşı karşıya.

Araştırmayı Alman Bağımlılık Meseleleri Enstitüsü gerçekleştirmiş. 

Yaşları 12 ila 17 arasında değişen çocuk ve gençlerin yüzde 4,7’si yüksek derecede risk altında.

Araştırma, anne-babaların görüşleri alınarak gerçekleştirilmiş. Buna göre her çocuk ve gençten biri internet kullanımı sınırlandırıldığında veya tamamen engellendiğinde huzursuz, somurtkan, üzgün ve sinirli hale geliyor.

Çocuk ve gençlerin yüzde 12’si interneti problemlerinden bir kaçış yeri olarak görürken, yüzde 11’i internet başında geçirdiği zamanı azaltmak için çok uğraşmış ama başarılı olamamış.

Çocuk ve gençlerin internete olan ilgisi insanlarla ilişki kurma, iş ve eğitim şanslarını da riske sokuyor. Araştırmaya katılan anne-babaların yüzde yedisi bu riskin varlığından şikâyetçi.

Erkek çocuk ve gençler internet bağımlılığında daha çok risk altında. Araştırmaya göre erkeklerin yüzde 5,6’sı, kızların ise 3,9’u bağımlılık tehdidi altında.

Araştırma, çocuk ve gençlerin internet bağımlısı olmasında anne-babaların önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Velilerin yüzde 51’i internet kullanımının süresi ile ilgili kural koymadıklarından bahsediyor. Yüzde 32’si ise çocuklarının hangi sitelere giremeyeceği ile ilgili herhangi bir talepte bulunmuyor, Kural koyanların ise ancak yüzde 42’si bunu uyguluyor.

Bunun bir sonucu olarak çocuklar günde 2,5 saatini internette geçiriyor. Hafta sonunda ise bu süre dört saati buluyor. Erkek çocuklar genelde oyunları tercih ederken, kız çocuklar internet üzerinden sohbet ederek bu süreyi dolduruyor. Bu durum her üç aileden birinde sık sık kavgaya sebep oluyor.

 

 

Okan Bal
Uzman Psikolojik Danışman ve Aile Terapisti

Sorunlarınızın Daha Sağlıklı Çözümü İçin
“Online Terapi” Randevusu Alabilirsiniz.

onlineterapim-randevual