Çocuğunuzun akademik başarısı düştü mü? Ne yaparsanız yapın derslere ilgi göstermedi, hatta okuldan uzaklaştı mı? Eğer böyle ise sorun çocuğunuzda değil öğrenme stilini bilmemenizden kaynaklanıyor olabilir! Her bireyin öğrenme stilinin birbirinden farklıdır. Uygun öğrenme tekniğiyle eğitim alamayan çocukların akademik başarılarının düşük olacaktır. İnsanların Öğrenme Şekilleri – Görsel öğrenme stiline sahip bireyler – İşitsel öğrenme stiline sahip bireyler – Dokunsal/Kinesteik öğrenme stiline sahip bireyler olarak 3 gruba ayrılmaktadır. Her gruptaki bireyin farklı yöntemlerle eğitilmesi gerekmektedir. Çocuklar gerek oyunlarında, gerekse günlük yaşamlarında öğrenme…