Kaygı Nedir? Kaygı insanın yaşamında en yenilmez olarak gördüğüdür. Fakat hedeflerinize ve istediğiniz mutluluğa giden yolda en büyük engeliniz ile baş etmeyi öğrenemediğiniz sürece, hedeflerinizi ve mutluğu sadece istemekle yetinmek, zorunda kalırsınız. İster kronik kaygılarınız olsun, ister sıradan günlük kaygılarınız olsun kaygı büyük bir sorundur. Hayata, insanlara, kendinize güvensizliğinizin en büyük sebebidir. Endişeleriniz, kaygı duyuyorsanız güvensizliği besliyorsunuz demektir. Ve güvensizliği beslemeye ısrarla devam ederseniz acı gerçek şu ki; Layık olduğunuz işkence dolu hayatta kendi kendinizi yiyerek bitirirsiniz. “Kendi kuyunuzu kazdığınızı fark…