Yaygınlaşan mobil cihazların kullanımı ve internet kullanımıyla birlikte hayatımızda pek çok değişiklik meydana gelmiştir. Arkadaşlık kurmak, sohbet etmek, eğlenceli vakit geçirmek için önceleri kullanmadığımız bir yöntem olan internete ve sosyal medya ağlarına ağırlık verilmekte ve bu ortam aracılığıyla pek çok arkadaşlık kurulmakta, bu arkadaşlıklar kimi zaman ilişki boyutuna da ulaşabilmektedir.   Hem Uzak, Hem Sanal Hem de Sahte Uzaktan ilişki yürütmek oldukça zor bir durum olmakla birlikte ortaya çıkan sanal ortam arkadaşlıkları ile güvensiz bir ilişki zemini hazırlanmakta ve kimi…