Moxo Dikkat Testi Gaziantep

Moxo Dikkat Testi Nedir?

MOXO Dikkat Testi dünyada 30 un üzerinde ülkede uzmanlar tarafından uygulanmakta olan, 6 yaş ve üzeri tüm çocuk ve ergenlerde dikkat ve dikkate dair bileşenleri ölçen bilgisayar tabanlı bir testtir. MOXO Dikkat Testi 15 ila 18 dakika arasında sürmekte ve testin bitiminde sonuçlar ve raporlar otomatik olarak alınabilmektedir. MOXO Dikkat Testi sonucunda, Kişi Profili, Performans Grafiği ve Sonuç Raporu elde edilen 3 farklı rapordur. 

 • Kişi Profili, çocuğun kendi yaş ve hemcinslerine göre dikkat, hiperaktivite, dürtü sellik ve zamanlama bakımından durumunu ifade eder nitelikteki rapordur.
 • Performans Grafiği, kişinin özelliğini ve nelerden etkilendiğini ortaya koymaktadır.
 • Sonuç Raporu ise tüm sayısal verileri yazıya aktarılmış olarak ifade etmektedir. 

Moxo Dikkat Testi Neden Yapılır?

Okul çağında çocuğu olan ebeveynler, okul çağındaki çocuklar ve gençler ve başta öğretmenlerden gelen en sık şikayetler arasında; ‘‘çocuğum sınavda çok basit hatalar yapıyor’’, ‘‘ çocuğum soruların cevabını biliyor fakat çok acele ettiği için başarısız oluyor’’, ‘‘ öğrencimin dikkati yere düşen kalem sesinden bile dağılıyor’’, ‘‘ben ders anlatırken sürekli başka şeylerle ilgileniyor’’, ‘‘dersleri çok iyi anlamama rağmen sınavlardan düşük not alıyorum’’, ‘‘zamanı doğru kullanamadığım için sınav sorularımı verilen süre içerisinde cevaplayamıyorum’’ gibi cümleleri sıklıkla duymaktayız.

Sorularda basit hatalar yapmak, dikkat dağınıklığı, zamanı doğru kullanamamak, ders esnasında ve ders çalışırken konsantrasyon güçlüğü yaşamak, çabuk sıkılmak, unutkanlık, ödevleri yetiştirememek… Çocuklar ve gençlerin çoğu bu durumlardan bir veya birkaçını zaman zaman yaşar fakat bazıları daha sık yaşarlar. MOXO Dikkat Testi ise çocuğunuzun dikkatinin nelerden etkilendiğini objektif bir şekilde görebileceğiniz ve onun akademik başarısını artıracak uygun düzenlemeler yapmanızda yol gösterici somut veriler sunmaktadır.

MOXO Dikkat Testi Kaç Yaş Uygulanır?

MOXO Dikkat Testi 6 yaş grubundan itibaren çocuklarda ve gençlerde uygulanabilmektedir.

MOXO Dikkat Testi Güvenirliliği Nedir?

MOXO Dikkat Testi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olduğundan şüphelenilen çocuklarda ve gençlerde somut verilere ulaşmada güvenle uygulanabilecek objektif bir testtir.

MOXO Dikkat Testi Nasıl Uygulanır?

 1. Danışana ait bilgiler (yaş, doğum tarihi ve cinsiyet) uygulayıcı tarafından sisteme girilerek kişinin test kaydı oluşturulur.
 2. Ardından sistem tarafından açıklayıcı bir dille hazırlanmış olan test uygulaması danışana aktarılır.
 3. Uygulayıcı gerek gördüğü takdirde bu anlatıma ek olarak kendisi de özet bir anlatım yapar ve bu testte danışanın testi anlaması önceliklidir.
 4. Danışanın testi anladığından emin olmak üzere asıl teste geçmeden bir deneme testi yapılır ve testin anlaşıldığı konusunda uygulayıcı ve danışanın hemfikir olduğu noktada asıl teste başlanır.
 5. Sistem deneme kısmında belli bir hatanın üzerinde hata tespit etmiş ise denemenin tekrarını isteyebilir çünkü testte önemli olan noktaların başında danışanın testi kavrayabilmiş olması gerekmektedir.
 6. MOXO Dikkat Testi görsel ve işitsel çeldiricileri içeren bir testtir. Yani danışandan günlük hayatta ders çalışırken ya da herhangi bir işle uğraşırken nasıl ona odaklanması bekleniyor ve diğer uyaranları yok sayması yani baskılaması bekleniyorsa, test uygulaması esnasında da bu şekilde bir baskılama beklenmektedir.
 7. Test esnasında testin verdiği objektif bilgiler yanında uygulayıcının uzman gözlemi de önemli bir yer tutmaktadır. Uygulayıcı bunları not alarak veya sözlü bir şekilde, test sonrasında testi talep eden kişi ya da yönlendirme yapan uzmana aktarır.
   

MOXO Dikkat Testi Nerede Yapılır?

MOXO Dikkat Testi, uygulayıcı eğitimi olan uzmanlar, psikologlar tarafından; başta Gaziantep Pedagog olmak üzere ‘‘MOXO Dikkat Testi Merkezimizde Uygulanmaktadır’’ ibaresi olan kurum ve kuruluşlarca uygulanabilmektedir.

MOXO Dikkat Testi Ne İşe Yarar?

MOXO Dikkat Testi dikkat, zamanlama, dürtü sellik ve hiperaktiveye bağlı dikkat eksikliği ve davranış problemlerinin ortaya çıkarılmasında ve bu problemlere yönelik tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde ve çözüme yönelik çalışmalar yapılmasında kullanılmaktadır.
Söz konusu davranış problemleri bireyde bulunduğu ortama uygun davranmama/davranamama şeklinde kendini ortaya çıkarabilir ki bu problem dürtü sellik kaynaklı bir problem olabileceği gibi çok farklı klinik sebeplere de bağlı olabilir.
Ebeveynlerden sıklıkla duyduğumuz bir diğer davranış problemi de, ailede küfürlü veya argo içerikli konuşan olumsuz bir rol model olmamasına rağmen çocukta/ergende bu tarz bir problemin varlığı, arkadaş çevresinde (ya da ailede) kavga/şiddet örneği olmamasına rağmen çocuğun şiddet içerikli davranışlarda bulunmasıdır. Bu problemlerin hepsi birer davranış problemi olmakla beraber, dürtüselliğe bağlı olarak ortaya çıkabilecek ve bir uzman yardımı gerektiren, sağlıklı bir iletişim ve tedavi planlamasıyla ortadan kalkabilecek veya minimuma düşürülebilecek problemlerdir.
Tüm bu problemlerin ve kaynağının belirlenmesinde MOXO Dikkat Testi, uygulayıcı ve hesap hatasından uzak objektif sonuçları ile bireyin dikkat özelliklerini anlayarak, çalışma ve günlük yaşamına ilişkin en uygun öneri ve programların oluşturulmasına yönelik değerli bilgiler üretir.

MOXO Dikkat Testi Kimlere Uygulanır?

MOXO Dikkat Testi, uygulayıcı eğitimi ve sertifikası olan uzmanlar, psikologlar tarafından; başta Gaziantep Pedagog olmak üzere ‘‘MOXO Dikkat Testi Merkezimizde Uygulanmaktadır’’ ibaresi olan kurum ve kuruluşlarca uygulanabilmektedir.

MOXO Dikkat Testi Ne Kadar Sürede Yapılır?

MOXO Dikkat Testi danışanın yaş ve cinsiyetine göre 15 ila 18 dakika arasında tamamlanmaktadır.

Gaziantep Pedagog Ofisimizde MOXO Dikkat Testi Uygulanmaktadır.

MOXO Dikkat Testi İçin Randevu Almak İçin tıklayın

Çocuklarda Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri

Aşırı hareketlilik (hiperaktivite) bireyin yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayacak biçimde hareketli olmasıdır. Uzun süre yerinde oturamama, otururken elin ayağın kıpır kıpır olması, çoğu zaman hareket halinde olma, çok konuşma gibi belirtilerle kendini gösterir.

Amerikan Psikiyatri Birliği’nce Tanımlanan Hiperaktivite Ölçütleri:

1. Eli ayağı kıpır kıpırdır.
2. Oturduğu yerde duramaz.
3. Gereksiz yere sağa sola koşturur, eşyalara tırmanır.
4. Sakince oynamakta zorlanır.
5. Sürekli hareket eder ya da sanki motor takılmış gibidir.
6. Çok konuşur.

Dürtüsellik:

Dürtüsellik genel olarak bireyin kendini kontrol edebilmesinde sorun olmasıdır. Acelecilik, istekleri erteleyememe, söz kesme, düşündüğünü hemen yapma, aklına geleni o anda söyleme, sırasını beklemekte güçlük çekme gibi belirtilerle kendini gösterir.

Amerikan Psikiyatri Birliği’nce Tanımlanan Dürtüsellik Ölçütleri:

1. Sorulan soru tamamlanmadan yanıt verir.
2. Sırasını beklemekte güçlük çeker.
3. Başkalarının sözünü keser ya da oyunlarında araya girer.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Nedenleri:

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı almış olan çocukların %30-40’ının akrabalarında da aynı problem görülmektedir. Bu da kalıtsal faktörlerin önemini göstermektedir. Ancak kalıtsal etkenler dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğun ortaya çıkışını tek başına açıklayamaz.

Aşağıdaki faktörlerin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun ortaya çıkışını kolaylaştırdığı düşünülmektedir:

Gebelik sırasındaki faktörler:
Alkol kötüye kullanımı
İlaç kötüye kullanımı
Annenin kötü beslenmesi
Kimyasal zehirler (örneğin kurşun, civa)

Doğumdan sırasındaki ve sonraki faktörler:
Zor doğum, doğum sırasında ya da sonrasında beynin oksijensiz kalması
Enfeksiyonlar
Demir eksikliği anemisi
Kimyasal zehirler

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilişkili olarak birtakım faktörler sıralanmakla beraber, nedeni henüz tam olarak bilinememektedir.

Erkek çocuklarda kızlara oranla daha sık rastlanır. Erkek çocuklarda genellikle hiperaktivite ve dürtüsellik belirtileri ön planda iken, kız çocuklarda daha çok dikkat eksikliği belirgindir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu her kültür ve toplumda görülen bir bozukluktur. Toplumda görülme sıklığı yaklaşık %5-6 civarındadır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna Eşlik Eden Diğer Psikiyatrik Sorunlar

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, çocuklarda karşı gelme bozukluğu ve davranım bozukluğu ile birlikte görülebilmektedir. Ayrıca, özel öğrenme güçlüğü sıklığı bu çocuklarda daha fazladır. Özel öğrenme güçlüğü ile birlikte görüldüğünde ders başarısızlığı çok daha belirgin hale gelmektedir.

Hiperaktivitenin Belirtileri Nelerdir

Her hareketli çocuk hiperaktif değildir

Hiperaktivite, çocuğun yaşına ve gelişimsel düzeyine uygun olmayan aşırı hareketlilik ve dikkat eksikliği belirtileri olan bir bozukluk. Bu problemin belirtilerine bazı çocuklarda stres anında rastlanıyor ve uzmanlar, her hareketli çocuğun hiperaktif olmadığını söylüyor.

Çocuklarda ‘hiperaktif’ tanısının konulabilmesi için, çocuğun kendi yaşamındaki her alanında bu belirtilerin görülmesi gerekiyor. Uzmanlara göre aileler, 7 yaşından küçüklerde son 6 aydır devam eden bir hareketlilik söz konusu olursa bir şeylerin yolunda gitmediğini düşünmeli. Erkek çocukların kızlara oranla daha sık görüldüğü hiperaktivitenin tanısı için özel bir test bulunmuyor. Tanıya yönelik değerlendirmeleri doktorun fiziksel problemleri ayırt etmek için ayrıntılı bir sağlık öyküsü almasıyla başlıyor. Ayrıca ev ve okuldaki davranışlarıyla ilgili öğretmen ve ebeveynlerden de detaylı bilgi alınıyor. İlaç tedavisine ise ileriki boyutlara ulaşıldığında başlanılıyor. Tedavinin yapılmaması halinde ise ileriki dönemlerde davranış bozukluğu, öğrenme güçlüğü, sosyal çevre ile iletişim sorunu ve çabuk heyecanlanma gibi sorunlar ortaya çıkıyor.

Hiperaktif çocuklar tek başına ders çalışamaz

Hiperaktif çocuğa sahip ebeveynlerin daha anlayışlı ve sabırlı olması gerektiğini belirten uzmanlar, ailelerin bu özelliklere sahip çocuklarına normal çocuklarından daha fazla zaman ayırması gerektiğini vurguluyor. Evde her şeyin programlı yapılması gerektiğini ifade eden Hürfikir; uyanma, yemek yeme, oyun oynama, ödev yapma, TV izleme gibi günlük aktiviteler için bir çizelge tutulmasını tavsiye ediyor. “Hiperaktif çocukların ev ödevlerini yapmaları için uygun ortam sağlanmalı ve burası diğer insanlardan TV ve oyunlardan uzak olmalıdır.” diyen uzmanlar, şu konulara da dikkat çekiyor: Hiperaktif çocuklar ders çalışırken anne veya baba tarafından mutlaka desteklenmeli. Çünkü tek başlarına bırakıldığında ders çalışma konusunda zorluk çıkarabilirler. Bu sebeple mümkün olduğu kadar çocuğa yardım edilmeli. Dersi anlama ve uzun süre başında kalma açısından bu durum oldukça faydalı olabilir. Ayrıca bu çocukları diğer çocuklarla yarıştırmamalı. Örneğin diğer çocuklar takdir ve teşekkür aldığında ödüllendirilirken, bu çocuklar daha küçük başarılarda bile ödüllendirilmeli. Öğretmenleriyle sürekli diyalog halinde olunmalı. Hiperaktif çocuklar ile konuşulurken mutlaka göz teması kurulmalı. Ona bir şey anlattığımızda mümkün olduğu kadar uzun süreli dinlemesi sağlanmalı. Bu durum çocuğun dikkat süresini artıran ve iletişimimizi kuvvetlendiren bir fayda sağlar.

Hiperaktivitenin belirtileri nelerdir?

Çoğu belirtiler okulöncesi dönemde kendini göstermekle birlikte aile ve okul ortamında şekilleniyor. Bu çocukların dışarıdan gözlenen ve dikkat çeken en önemli özelliği davranışlarındaki aşırı hareketliliktir.

** Yerinde duramama ve sürekli kıpır kıpır olma
** Yerli yersiz koşuşturma
** Mobilyaların üzerinde gezme
** Sırasını beklemekte zorlanma
** Uzun süre aynı koltukta oturamama
** Aşırı konuşma
** Her şeyden çok çabuk sıkılma
** Cevapları ağzından kaçırma
** Sessiz sakin oyun oynamakta güçlük çekme
** Olaylara ya da konuşmalara müdahale ederek yarıda kesme
** Yönergeleri takip etmede güçlük çekme
** Ebeveynlerini ya da öğretmenlerini dinlemiyor görünmek
** Okul veya evde gerekli olan eşyaları sıkça unutmak
** Detaylara sabır gösterememe
** İleriye yönelik planları etkin bir biçimde yapamama
** Aşırı unutkan olma
** Dağınık görünme
** Dikkatini yaptığı işe verememe
** Düşünmeden eyleme geçme
** Tepkilerinle bazen abartı olabilme
** Çalışmalarında plansızlık, düzensizlik ve karmaşıklık olma
** Çoğunlukla bir işi bitirmeden diğerine geçme

Benzer belirtileri görüyorsanız konunun uzmanı bir hekime başvurmanız yerinde olacaktır.Gaziantep Öğrenci Koçluğu

Kategoriler
Not:
OkanBal.Com üzerinde yer alan yazılar ve paylaşımlar tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmaz. Tanı ve tedavi için muhakkak ilgili uzmanlara başvurulmalıdır.
Adresimiz

Sinerji Danışmanlık
Yasem İş Merkezi Kat:3 No:317
Çetinkaya Arkası Şehitkamil /Gaziantep

Takip Et
İletişim & Randevu

Adress: Mücahitler Mah. 52083 Sok. Yasem İş Merkezi (Çetinkaya Arkası) Şehitkamil / Gaziantep

Telefon: 0 534 363 98 96  
Email: bilgi@okanbal.com
Çalışma Saatleri:
Pazartesi – Cuma; 12:00 – 20:00
Cumartesi; 12:00 – 20:00
Pazar; 12:00 – 20:00

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merhabalar Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Bize Yazın yada Arayın 0 534 363 98 96
Uzman Psikolojik Danışman Okan Bal, Pedagog, Aile Danışmanı ve Öğrenci Koçu, Başlıca Danışmanlık Konuları, Aile Danışmanlığı, Evlilik Danışmanlığı, Anne Baba Danışmanlığı, Öğrenci Koçluğu, Çocuk Danışmanlığı, Çocuk Pedagog, Ergenlik Danışmanlığı, Ebeveyn Danışmanlığı, Bireysel Danışmanlık Desteği, Zeka Testleri, Çocuk Gelişim Testleri Konuları. Başta Gaziantep, Şehitkamil, Şahinbey Olmak Üzere Çevre İller Olan Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis, Nizip, Besni gibi yaşam alanlarından destek almak için randevu oluşturabilir destek alabilirsiniz.