Anne Baba Danışmanlığı

 

Ebeveyn Danışmanlığı, hamilelik, bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde çocuklarınızı sağlıklı bir biçimde yetiştirmenize yardımcı olan, çocuğun karşılanması gereken ihtiyaçları, çocuğun gelişim özellikleri, hangi davranışın normal hangi davranışın normal dışı olduğunu ayırt etme, çocuğun yaşına uygun gelişiminin sağlıklı bir şekilde ilerleyip ilerlemediğini tespit etme ve sosyal-duygusal gelişimi yerinde olan çocuklar yetiştirmek için sağlıklı, işlevsel ebeveynlik becerileri konularında verilen danışmanlık hizmetidir.

Çocuklarla iletişimde neler dikkat edilmeli?

İletişim sadece konuşmak değil, aynı zamanda karşımızdakini aktif bir şekilde dinlemektir. Çocuklarla konuşurken göz kontağı, beden dili gibi pek çok nokta önemlidir. Çocuklarla konuşurken ne söylediğimiz kadar, nasıl söylediğimiz de önemlidir.

Çocuklarda yemek ve uyku sorunlarına nasıl müdahale edilmeli?

Çocukların yaşadıkları yemek ve uyku sorunlarına zamanında ve uygun yöntemlerle müdahale edilmediğinde, bu sorunlar anne, baba, çocuk arasında çatışmaya yol açabileceği gibi, ileriki yaşlarda da devam eden sorunlar olarak kalabilir.

Çocuklara tuvalet alışkanlığı nasıl kazandırılmalı?

Tuvalet alışkanlığı kanma sürecinde sadece çocuğun hazır olma hali önemli değildir. Anne babanın da bu sürece hazır olması oldukça önemlidir. Çocuğun yaşından çok, fiziksel ve sosyal duygusal olgunluk seviyesi önem taşır.

Çocuklara kural ve sınır koyarken nelere dikkat edilmeli?

Toplumsal hayat kural ve sınırlardan meydana geldiği için, çocuklarımızı büyütürken de kurallarımızın ve sınırlarımızın olması önemlidir. Bu kural ve sınırları çocuğumuzun yaş ve gelişim düzeyine göre ayarlamalı ve bu konuda tutarlı ve kararlı olmalıyız.

Çocuklara oyuncak seçerken nelere dikkat edilmeli?

Çocuklara oyuncak seçerken onların gelişimini destekleyici ve keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak oyuncaklar seçilmeli. Oyuncak alırken çocuğun da olması ve tercihlerini belirtmesi önemlidir. Oyuncakların güvenli ve sağlıklı olması da bir diğer konudur.

Çocuklarla nasıl oyun oynamalı?

Çocuklarla oyun oynarken en güzeli onların oyununa dahil olmak ve onlar gibi oyundan keyif almaktır. Oyun çocuk için öğrenme sürecidir ama anne babalar olarak bizim öğretici olmamıza gerek yok, zaten bizi model alıp doğru ve yanlış davranışları öğrenecekler

Kaliteli zaman nedir?

Kaliteli zaman ne sadece annenin ne de sadece babanın tekelinde olan bir zaman aralığı değildir. Çocuk hem annesi hem de babası ile zaman geçirmeye ihtiyaç duyar. Önemli olan, çocuğa ayırdığımız zaman aralığını onunla geçirmek ve bölmemektir.

Anne baba tutarlılığı neden önemlidir?

Çocuklar anne babaları arasındaki tutum farkını fark ettikleri andan itibaren bunu kendi lehlerine kullanmaya çalışırlar. Anne baba tutarlılığı, aile birliği olsa da, anne baba boşanmış olsa da önemlidir. Çünkü çocuk karşısından birliği ifade eder.

Çocuklar neden yalan söyler?

Çocuklar özellikle 4 yaşla birlikte yalan söylemeye başlarlar. Bu yalan, biz yetişkinlerin kullandığı yalan olmasa bile, zamanla bizlerin yanlış tutumları ile bu şekilde bir yalana da dönüşebilir. Yalan söyleme gereği duyan çocuğun, gerçekleri söylememek için korktuğu ve çekindiği bir şeyler olabilir. Bu, anne baba çocuk ilişkisi açısından değerlendirilmelidir.

Çocuklar neden hırsızlık yapar?

Çocuklar arkadaşlarında gördükleri eşyaları ve oyuncakların kendilerinde de olmasını çok isterler. Bir çocuk için bunun en kısa yolu, o eşyayı izinsizce o arkadaştan almaktır. Bu durum, özellikle çocukların sosyalleşmeye başladığı ve çok fazla kişi ile iletişim etkileşim içinde olduğu okul öncesi dönem ve ilkokul döneminde görülebilir.

Çocuklarda davranış problemleri nelerdir, çözümü nasıl olmalıdır?

Çocuklarda ortaya çıkan davranış problemlerinin birçoğu, anne baba çocuk ilişkisi çerçevesinde değerlendirilmelidir. Yolunda gitmeyen, yanlış giden bir şeyler varsa, bu durumlar çocukların davranış problemi sergilemesine neden olabilir. Aslında çocuk tırnaklarını yiyerek, altını ıslatarak, bazı şeylerin yolunda gitmediği ile ilgili anne babasına sinyal vermektedir. – Parmak emme – Tırnak yeme – Tikler – Kendine şiddet uygulama – Başkasına şiddet uygulama – İsteklerini ağlayarak ifade etme – Altını ıslatma, kaka yapma ( Enurezis, Enkoprezis)

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, okula yeni başlayan birinci sınıf çocuklarının yönergeleri anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özellikleri ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır.

Her alt test uzman kişi tarafından sözlü olarak verilen yönergeye göre çocuğun işaretleyeceği ve kopya edeceği resimlerden meydana gelmiştir

Beş-altı yaş arası çocuklara uygulanan bu testin süresi yaklaşık 30 dakikadır.

Çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında değerlendirmek için hazırlanan ve on altı sayfadan oluşan bu test, altı ayrı alt testten oluşmaktadır. Bu testler şu şekilde sıralanmaktadır:

Kelime anlama (15 madde) : Bu test dilin anlaşılması ve kavranmasını belirlemeye yönelik bir testtir. Çocuktan, her sırada dört resim içinden söylenileni seçmesi istenmektedir.

Cümleler (14 madde) : Bu testte çocuktan kendisine anlatılan cümleyi anlaması ve gördüğü resimle bunu birleştirmesi gibi karmaşık bir işlem beklenilmektedir.

Genel Bilgiler (14 madde) : Sosyokültürel faktörün etkisinin fazla olduğu alt testlerden biri olan genel bilgi alt testinde söz konusu olan resimler, çocukların günlük hayatta her zaman karşılaşabileceği görme ve elleme olanağına sahip olduğu nesnelere aittir. Çocuktan gösterilen resimle tanıdığı nesne arasında ilişki kurması ve nesneyi isimlendirmesi istenilmektedir.

Eşleştirme (19 madde) : Okuma yazmanın öğrenilmesinde önemli bir yer tutan eşleştirme, metropolitan okul olgunluğu testinin en önemli bölümlerinden birini oluşturmaktadır. Benzerliklerin tanınmasını içine alır. Her madde de hayvanların, eşyaların, sayıların, harflerin, kelimelerin dört ayrı resmi sıralanmıştır. Sıranın ortasında çerçeve içine alınmış resmin aynısının çocuktan bulması ve çerçeve içine alması istenir. Genellikle bu testte şekilleri doğru olarak işaretleyemeyen ve ters işaretleyen çocuklarda okuma ve yazmada problemlerin görüldüğü belirtilmektedir.

Sayılar (24 madde) : Bu test sayı bilgisini ölçmektedir. Bu alt testte sayılar ve seriler hakkında belirli bir eğitimden geçmemiş olan okul öncesi çocuklarda o zamana kadar kazanılmış olan sayı kavramını dolayısıyla sayı olgunluğunu ölçmek amaçlanmaktadır.

Kopya etme (10 madde) : Çocuğun gördüğü şekli doğru olarak algılaması ve buna mekan içerisinde yer verme yeteneğini ölçen bir testtir. Yazının öğrenilmesinde kopya etme önemli bir yer tutmaktadır. Yazı yazmayı öğrenmede gerekli olan, görsel algı ve hareket kontrolünün bileşimini ölçmektedir. Gördüğünü doğru algılayamayan ya da algıladığını mekanda doğru şekilde yerleştiremeyen çocukların, daha sonraları, okuma yazmanın öğrenilmesinde zorluk çekmeleri araştırmacıların özellikle üzerinde durduğu konulardan biridir (Çataloluk 1994). Bu tür testlerin çocuklarda, fiziksel gelişmeyi belirlediği kadar, zihinsel olgunluğu da belirledikleri saptanmıştır. Çocuğun, çizme ve yazmada gösterdiği mekanda ters algılama eğilimi kopya etme alt testinde kendini gösterebilir.

Bütün bu alt testlerde her maddeye doğru verilen yanıt bir puan ile değerlendirilir. Puanların tümü testin toplam puanını oluşturur. Her alt testin kendine ait puanları da belirlenir.

Çocuk Gelişim Testi Nasıl Yapılır?

İster sağlıklı olsun isterse gelişim sorunu olsun, çocukları gelişimsel olarak izlemlemek ve değerlendirmek önemlidir. Anne babaların gözünden kaçan detaylar, bazen gelişimsel olarak önemli olabiliyor. Çocuğun gelişimsel olarak yaşıtlarından geride ya da ileride olma durumunda, çocuk kadar anne babanın da yönlendirilmesi ve onlara doğru rehberlik yapılması gerekmektedir.

Bu amaçla uygulanan gelişim testleri bulunmaktadır. Bir çocuğa gelişim testi uygulamak için, gelişimsel olarak risk altında olma zorunluluğu yoktur. Genel gelişim durumunu takip etmek, kazanmış olduğu bilgi ve beceri düzeyini belirlemek adına da gelişim testi yapılabilir.

Ancak gelişim testi ile zeka testi birbirine karıştırılmamalıdır. Gelişim testi doğum sonrasında ve onu izleyen süreçlerde uygulanabilir, ancak zeka testinin yapılabilmesi için çocuğun 6 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

Gelişim testinde çocuklar 5 ana gelişim alanında değerlendirilir.

  1. Zihinsel gelişim
  2. Sosyal- duygusal gelişim
  3. Motor gelişim
  4. Dil gelişimi
  5. Özbakım gelişimi

Özbakım gelişimi ile ilgili maddeler çocuğun anne ya da babasına sorularak doldurulmaya çalışılır, ancak diğer gelişim alanlarında çocukla birebir uygulama yapılır.

Bu uygulama sırasında önce çocuğun takvim yaşı gün/ay/yıl olarak hesaplanır ve bu aralıkta ondan beklenen becerileri yapıp yapamadığı test edilir.

Uygulama sırasında testi yapan kişi çocuğa tardım etmez, onu yönlendirmez. Sadece soruları sorar ya da yönergeleri vererek çocuğun bu yönergeler uygun davranıp davranmadığını gözlemler.

Gelişim testi sonucunda eğer çocukta bir ya da birkaç gelişim alanında yaşıtlarında geride olma durumu tespit edilirse, detaylı bir gelişim taraması için farklı alanlara da yönlendirilebilir.

Örneğin, tüm gelişim alanlarında yaşıtlarının düzeyinde fakat dil gelişim alanında geride çıkan bir çocuk, dil gelişimine yönelik çalışmalar planlanır.

Gelişim testi 6 ayda bir tekrarlanabilir. Test sonucuna göre çocuk gelişim takibine alınmışsa, her ay test tekrarlanmaz ama her ay kontrol sırasında hangi becerileri kazandığı, gelişim hızı takip edilir. Gerekli görülürse aileye ev destek programı hazırlanır ve Ebeveyn danışmanlık hizmeti sağlanır.

PedagogSoru Sor

Gaziantep Öğrenci Koçluğu

Kategoriler
Not:
OkanBal.Com üzerinde yer alan yazılar ve paylaşımlar tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir şekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmaz. Tanı ve tedavi için muhakkak ilgili uzmanlara başvurulmalıdır.