Çocuklar, okula başladıkları dönemlerde ödevlerini yapmakta sorun çıkarabilirler. Çünkü artık oyun zamanları azalmış, yeni sorumlulukları alma zamanı gelmiştir. Ödevlerini nasıl yapacaklarını, bilgiye nasıl ulaşacaklarını bilmezlerse ödev yapmak onlara sıkıcı gelebilir. Ailelerin çocuklarına bu yolu çizerken anlaşılır ve basit bir yol çizmesi gerekiyor. Yardım etmek çocukları yorulduğunda onların yerine çocukların ödevini yapmak değil, nasıl yapması gerektiği konusunda bilgilendirmek, sözlüğe nasıl bakacağını, bilgiye nasıl ulaşacağını öğrenmesini sağlamak, bunları kendi yapabilecek hale gelene kadar yönlendirici olmaktır. Çocuklar ne yapacağını öğrendikçe ödev yapma sorumluluğunu…