Çocuk ve Ergenlerde Ortaya Çıkan Psikolojik Sorunlar Konusunda Aileler bir Uzmandan Yardım Alarak Daha Sağlıklı Şekilde Sorunla Başedebilirler. Okul öncesi döneme ait gelişim sürecinde bulunan (0-6 yaş aralığı) çocuğa sahip aileler sıklıkla şu sorunlarla bir terapistten yardım isterler: *Yemek, tuvalet ve uyku alışkanlıkları kazandırmada karşılaştığı güçlükler, *Çocuğun aşırı hareketli olması, çocuğa söz dinletememe ve inatlaşma gibi sorunlar, * Çocuğun anne-babadan ayrılma kaygısı, *Okul korkusu, konuşma bozuklukları, tırnak yeme alışkanlığı, parmak emme, *Kardeş kıskançlığı.   Okul döneminde bulunan çocukların  (6-12 yaş aralığı) yaşadığı sorunlar: *Öğrenme güçlükleri,dikkat eksikliği,…