Boşanmanın çocuklar üzerindeki etkisi 1.Çocukluk ve ergenlikteki (emosyonel)duygusal davranışlara etkisi 2.Eğitim ve sosyoekonomik düzeye etkisi 3.Agresif,antisosyal ve suç içeren davranışlar üzerine etkisi 4.Beden sağlığı ve gelişimine etkisi 5.Ruh sağlığına etkisi 6.Madde kötüye kullanımına etkisi 7.Ergenlik ve yetişkinlikte aile ve diğer ilişkilere etkisi. Uzun dönemli yapılan çalışmalarda parçalanmış aile çocuklarında diğerlerine göre sosyal,psikolojik, ve fizik gelişimde olumsuz yönde belirgin farklar var. Bu çocuklar ileri yaşlarda evlilik hakkında kaygı duyuyorlar veya evlenmeyi daha az istiyorlar ya da başarılı bir ilişki kurma konusunda…