Birçok insan, dinlemenin okuma -yazma bilgi ve beceri edinme gibi bir okul konusu olmadığını bunun kendiliğinden oluştuğunu düşünmektedir. Oysaki 1960’larda araştırmacılar, ilkokul öğrencilerine öğretimle dinlediğini anlama becerisinin kazandırılabileceğini ortaya koymuşlardır. 1970’li yıllarda yapılan araştırmalar da bu sonucu destekler. İlk yıllarda çocuklar zamanlarının çoğunu anne ve babalarıyla geçirirler. Bundan dolayı, çocukların iletişim becerilerini yapılandırmada anne ve babalara daha çok dikkate alırlar. Okul çağlarında buna öğretmen de katılır. İletişim, çocukların gördükleri örneklerle pekişir. Çocuklarını ilgiyle, sabırla ve dikkatle dinleyen anne ve babalar,…