Grup tarafından beğenilmeyenler, grup kurallarına, en az uyumu göstermişlerdir. Grup onlar için anlamını tamamen kaybetmiştir. Çünkü reddedilmişlerdir. Grup normlarına uyma veya uymamanın onlara bir şey kaybettirmeyeceğinin farkındadırlar.

İnsanlar gruba kabul edilinceye kadar kurallara en azami şekilde uyum göstermeye çalışırlar. Kabul edildikten sonra bir dereceye kadar grup kurallarından bağımsız bir şekilde hareket etmeye başlarlar veya böyle bir düşünce içine girerler.

Grup tarafından tamamen reddedilenler grup kurallarına önem vermemelerine rağmen, yine de gruptan atılmamak için itaat türünde dahi olsa bir dereceye kadar uyma davranışları sergilemişlerdir. Burada şöyle bir soru akla gelmektedir. “İnsanlar değer vermedikleri gruplarda neden kalmak isterler?” Bu soruya cevap bulmak için birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalarda şu sonuçlar alınmıştır.

Öğrenci Neden Bir Gruba Üye Olur?

 1. Güvenlik:Birçok insan, gerçek ya da hayal ürünü dış tehditlerden korunmaya ihtiyaç duyar. Üyesi olduğu grup, bireyin güvenlik duygusunu artırır. Örneğin, patron tarafından azarlanma, kovulma veya yalnız kalma endişesi bireyin karşılaşabileceği tehditler arasındadır. Grup, bu tür tehditlere karşı bireyi koruyabilmektedir.
 2. Sosyal İhtiyaçlar:Motivasyon kuramları ve temel kişilik kuramları bireylerin güçlü sosyal ihtiyaçlara sahip olduklarını göstermektedir. Bireylerin sosyal varlık olmaları, onların ilişkiler kurmalarını ve anlamlı dostluklar edinmelerini sağlar. Gruplar ise, bireylerin arkadaşlık kurabilecekleri ortamların oluşmasına yardımcı olurlar.
 3. Özsaygı:Gruptaki üyelik ilişkisi, bireylerin öz saygılarını geliştirmelerinde yardımcı olur. İnsanlar, saygın gruplarla arkadaşlık etmekten gurur duyarlar.
 4. Ekonomik ihtiyaçlar:İnsanlar kendi ekonomik ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gruplar oluştururlar. İş ortaklıkları buna örnek olabilir.
 5. Ortak ilgiler:Bazı gruplar, grup üyelerinin ortak ilgileri doğrultusunda, ortak amaçlar için oluşurlar. Tek başına yapılması mümkün olmayan işler, ilgililer tarafından birleştirilip grup oluşturularak yapılması mümkün hale getirilebilir.

  Grubun Bireye Olumsuz Etkileri.

  Çeşitli sorunları çözmede grup eğilimi ile birey eğilimini karşılaştıran bazı araştırmalar, grubun daha çok riskli çözümleri benimsediğini doğrulamıştır.

  Çünkü grup içinde üyelere risk içeren çözümler hakkında birçok bilgi sunulmaktadır. Bu da üyelerin hiç çekinmeden riskli çözümlere yönelmelerini sağlamaktadır. Başka bir deyişle, riske girme eğiliminde olan insanlar grup içinde daha etkili olarak, yani risk alma konusunda diğer insanları ikna ederek riskli çözümleri benimsemelerine yardımcı olmaktadırlar.

  Grup içinde insanların riskli çözümleri benimsemelerinin nedenlerinden biri de, sorumluluğun paylaşılmasıdır. Yani grup içinde verilen kararın veya davranışın sorumluluğu yalnızca bir kişiye değil bütün gruba aittir. Bu da insanları riskli çözümleri benimseme konusunda cesaretlendirir.

  Ama kişi tek başına olduğunda riskli bir karar vermek istediğinde bütün sorumluluğun kendisine ait olacağını düşüneceğinden, riske girme cesaretini pek gösteremez.

  Grubun riskli kararlar almasında kültürel değerler de önemli bir etkendir.