Problemli öğrenci konusunda önemli olan bu tür davranışların nedenlerinden çok, sınıf öğretmenin, sınıf ortamını olumsuz etkileyen bu davranışlar karşısında nasıl bir yol izleyeceğidir. Aslında öğrencinin sahip olduğu problem vardır. Öğrenci tamamen problem değildir.

Ancak bu şekilde öğretmen, sınıf içinde karşılaşılan problemlerle (nedeni ne olursa olsun) baş edebilir.

Öğretmenlerin unutmaması gereken, sınıf içindeki problem davranışların üstesinden gelmede, kontrolün kendilerinde olduğudur.

Anne-babaların çocuklarının sınıf içindeki problem davranışlarından sorumlu tutulması veya onlardan bu konuda bir şey yapmalarım beklemek çok da fazla çözüm sağlamayacaktır.

Sınıf öğretmenlerinin problem davranışlar karşısında neler yapılabileceğini bilmesi, olumlu sınıf ortamının sağlanması ve eğitim-öğretim amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için birincil koşuldur.

Sonuç olarak sınıf öğretmeni olarak nasıl bir sınıf ortamına sahip olmak, öğrencilerinizin nasıl bir öğretmen modeli görmesin! istiyorsanız sınıfınızı o şekilde yönetmelisiniz.

Hep olumsuzlukları gören yakalayan, ceza veren, öğrencilerim hep eleştiren, tutarsız davranan bir model mi, yoksa olumlu davranışları fark edip, takdir eden, adil, tutarlı olumlu bir model olmayı mı seçiyorsunuz?

Unutmayınız ki öğrettiklerinizden çok davranışlarınızla kalacaksınız öğrencilerinizin belleğinde ve en önemli sorumluluğunuz onlara nasıl bir model olduğunuzdur.

Eğitimciler olarak okul ve sınıf ortamlarında davranış değişiklikleri gerçekleştirmek için elimizde sihirli, mucizevi bir çözüm yok.

Nedeni ne olursa olsun karşılaştığımız problemlerle baş etmede tek gücümüz bizim bu problemler karşısında izleyeceğimiz yoldur.