Üstün yetenekli çocuklar henüz çok küçük yaşlardayken bile kendilerini belli ederler. Bir takım özellikler taşıyan üstün yetenekli çocuklar öncelikle ilgili anne babalar tarafından fark edilir. Okul öncesinde, çocuğun üstün yetenekli olup olmadığını anlamak için bir özelliğe bakmak da doğru değildir.

Çocuklar bazen kendilerini kurtarmak için yada durumdan kıvırmak için zekice cevap verebilirler.

Fakat üstün yetenekli çocuklarda bu özellik biraz farklıdır. Yaşından beklenmeyecek bir olgunluk ile daima kendilerini belli eden üstün yetenekli çocukların mizah duyguları da gelişmiş olur.

Üstün yetenekli çocukların genel özellikleri arasında ; erken konuşma, yaşına ve yaşıtlarına göre ileri düzeyde sözel ifade yeteneği, dikkatli ve uyanık olma, hızlı öğrenme, çok soru sorma, kendinden yaşça büyükler ile birlikte vakit geçirme, meraklı olma, herhangi bir şeye uzun süre odaklanabilme, ilgi alanlarını sürekli incelemek ve bir şeyler biriktirmek, kitaplara ve okumaya karşı aşırı ilgi, güçlü hafıza, yeni ve zor yolları tercih ederek keşfetme, yaşıtlarına göre üstün planlama ve problem çözme becerisi, sorular karşısında ustalıkla ve yaşından beklenmeyecek derecede cevaplar verme, yalnız çalışmaktan hoşlanma, kendi düşünceleri doğrultusunda hareket etme, yüksek hayal gücü, sorun çözmede farklı bir kaç yol izleme, orijinal düşünceler üretme, hedefe ulaşma konusunda diğerlerine baskı yapma, müziğe karşı hassas olma ve müzik aktivitelerinden hoşlanma, kolay ritm tutabilme, nesneleri tüm ayrıntıları ile hafızasında tutabilme ve canlı varlıkların dışına çeşitli objeleri resmetme gibi belirgin özellikler taşır.

Ayrıca yaşıtlarına göre ahlak ve fiziksel gelişimleri son derece yüksektir.