Panik atak hastalığının terapisi nasıl olur? Terapide bana nasıl yardımcı olacaklar? Sadece konuşmak beni iyileştirebilir mi? Sorularına cevap bulmakta zorlanırız.

İşte sorularınızın cevabı;

Panik Atak Hastalarında Kullanılan En Yaygın Terapi: Bilişsel-Davranışçı Terapi

Panik atak hastalarında kullanılan bilişsel-davranışçı terapi yaklaşımı 3 aşamaldır.

1.    Aşama: Nefes egzersizleri ve gevşeme teknikleri

2.    Aşama: Bilişsel yeniden yapılandırma

3.    Aşama:  Alıştırma

Panik Atak bilişsel-davranışçı terapisinin ilk aşamasını, fizyolojik uyarılma belirtilerinin ortadan kaldırılmasının hedeflendiği solunum egzersizleri ve aşamalı kas gevşetme tekniklerini içeren gevşeme eğitimi oluşturur.

Fizyolojik belirtilerin giderilmesine yönelik olarak uygulanan tekniklerin yanında, bilişsel-davranışçı terapinin ikinci aşamasında panik atakların yinelemesini, beklenti anksiyetesi ve kaçınmanın sürmesini sağladığına inanılanbilişsel süreçlere çalışılır. Burada hastaların, panik atakla ilişkili işlevsel olmayan, çarpık ve  olumsuz inançları tanımaları ve yeniden yapılandırma ile değiştirmeleri sağlanır.

Panik atak bilişsel-davranışçı terapisindeki bir diğer aşama alıştırmadır. Burada kaygı ve kaçınma davranışlarını ortadan kaldırmak için, iç uyaranlara alıştırma ve gerçek yaşamda alıştırma uygulanmaktadır.

İç uyaranlara alıştırmada, korkutucu ve tehlikeli olarak yanlış yorumlanan fiziksel duyumlarla ilişkili kaygıyı ortadan kaldırmak hedeflenir.

Gerçek yaşamda alıştırma ise, kaçınılan etkinlikler ve durumlara yönelik olarak yapılır. Bu uygulama sırasında, öncelikle kaçınılan durumlar açığa çıkartılmakta ve belirli bir sıralama içinde üzerine gidilecek hedefler hasta ile birlikte saptanmaktadır. Hastanın belirlenen hedefler doğrultusunda, kaçındığı durumların sistemli bir biçimde üstüne gitmesi terapinin özünü oluşturur.

Terapi, korku duyulan uyaranlara alışkanlık gelişinceye kadar, aşamalı olarak sürdürülür.