Sınavlara Hazırlanırken Motive Olamıyor

Sınavlara hazırlık sürecinin en önemli unsurlarından birisi de sınava iyi bir şekilde motive olmaktır. Motivasyon, bir anlamda öğrencinin çalışma isteğidir.

Motivasyonu iyi olan öğrenci hedefine hızlı ve emin adımlarla ilerlerken, motivasyonu düşük olan öğrenci, bu süreçte adeta yaya kalmaktadır. Genellikle öğrencilerin motivasyonunu olumsuz yönde etkileyen faktörler şunlardır:

Ümitsizliğe düşmek: 

Öğrencinin sınavı gözünde büyütmesi, kendisini yetersiz hissetmesi, başarı düzeyi yüksek olan arkadaşlarıyla kendisini kıyaslaması, ümitsizliğe düşmesinin başlıca sebeplerindendir. Ümitsizliğe düşen öğrenci çalışma şevkini kaybettiği için bir süre sonra nasıl olsa kazanamayacağım diyerek çalışmayı bırakabilir. Bu girdaba düşen öğrencinin psikolojik destek alması çok önemlidir.

Gerçekçi hedeflerin olmayışı: 

Öğrencinin hedef belirlerken gerçekçi olması ve ayaklarının yere basması çok önemlidir. Bazı öğrenciler kapasitesini ve çalışma temposunu göz ardı ederek kendileri için çok yüksek olan hedefleri belirleyebiliyor. Daha sonra bu hedeflerine ulaşamayacaklarını anlayınca da strese girip motivasyonlarını kaybederler.

Acelecilik: 

Özellikle hırslı öğrenciler bir süre çalıştıktan sonra hemen netlerinin patlamasını bekler. Oysa netlerin yükselmesi için zamana ihtiyaç vardır. Bu sabrı gösteremeyen öğrenci çalıştığım halde netlerim bir türlü yükselmiyor diyerek pes edebiliyor.

Arkadaş çevresinin olumsuz etkisi: 

Sınav havasından uzak olan arkadaş grubunun tesiriyle öğrencinin çalışma performansında ciddi bir düşüş gerçekleşir. Bu tür arkadaşlar, çalışan bir öğrenci için adeta fren gibidir.

Verimsiz ders çalışma: 

Öğrenci, sistemli ve sonuca yönelik olmadıktan sonra saatlerce ders çalışsa dahi istediği verimi alamaz. Verim alamayınca da bir süre sonra psikolojik anlamda yorulacak ve motivasyonunu kaybedecektir.

Sınav kaygısının etkisi: 

Sınav kaygısı yaşayan öğrenci huzursuz ve gergin olduğu için bir türlü motive olamaz ve ders çalışmaya odaklanamaz. Bu tür öğrencilerin rehberlik servisinden destek alması faydalı olacaktır.

Ailenin yanlış tutumu: 

Ebeveynin çocuğuna yönelik yüksek beklenti içine girmesi, ümitsiz konuşması, öğrenciyi başkasıyla kıyaslaması, sınavı bir ölüm-kalım meselesi haline getirmesi öğrenciyi olumsuz yönde etkileyecektir.