Yeme bozuklukları, anoreksiya nervosa, bulimia nervosa ve aşırı yeme (binge eating) modern zamanların en yaygın hastalıklarından. Özellikle de Batı’da, sosyoekonomik durumu iyi ailelerin çocuklarında sıkça rastlandığı için bir ‘üst-sınıf’ hastalığı olarak tanımlanan anoreksiya nervosa ve bulimia nervosa bir yaşam boyu sürebilir, ve sonunda ölümle sonuçlanabilir. Yeme bozukluklarından özellikle anoreksiyanın daha net bir resmini çizebilmek için ANAD (Association of Anorexia Nervosa and Associated Disorders) tarafından yayınlanan istatistiklere bir göz atalım: Anoreksiya nervosa Amerika’daki ergenler arasında en yüksek oranda bulunan 3. kronik hastalık. Genç kızlar arasında…