Yatılı okullarda veya pansiyonlardaki öğrencilerin eğitsel başarıları daha yüksektir. Bunun genelde üç sebebi vardır: Düzenli ve programlı çalışma saatleri. Etüd odalarının zihnin dağılmasına sebep olacak ve çalışmayı engelleyecek uyaranlardan arındırılmış olması. Sabah etütleriyle sağlanan ders tekrarı imkânı. Eğitsel başarıyı yükseltmek isteyenlerin yapacakları en önemli uygulama öncelikle çalışma şartlarının, yatılı pansiyon şartlarına yaklaştırmak gelir. Bunun için atılacak ilk adım çalışma odanızı zihin dağılmasına sebep olacak ve çalışmayı engelleyecek uyaranlardan arındırılma olmalıdır. Diğer önemli faktör ise programlı ders çalışma alışkanlığının kazanılmış olmasıdır.…