İnsanların tavırlarından, hareketlerinden ve sözlerinden yalan söyleyip söylemediklerini nasıl anlayacağınızı biliyor musunuz? 1- Genellikle göz temasından kaçınırlar. El ve kol hareketlerini az yaparlar ve soru sorulduğunda ellerini size asla çevirmez ve avucunu sıkarlar. 2- Sorduğunuz sorunun cevabını önceden hazırladığı için gereksiz bir şekilde detaylı anlatır. Fakat hiç beklemediği bir soru sorduğunuzda bocalar ve karıştırır. Zaman kazanmaya çalışır. 3- Mutluluk, şaşkınlı ya da korku gibi duygularını sadece ağız kısmıyla ifade eder. 4- Bakışlarını kapıya doğru çevirir. Bunun nedeni kendisini itham eden kişiden…