Çocuklarda tırnak yeme alışkanlığı genellikle 3-4 yaşlarından sonra görülmeye başlar. Tırnak yeme alışkanlığı, yapılan araştırmalara göre, az rastlanan bir durum da olsa çocuklarda 15-20 aylık gibi erken dönemlerde de görebildiği ortaya çıkmış. Tırnak yeme davranışının altında yatan temel sebepleri, tıpkı diğer uyumsuz davranışlara olduğu gibi, psikolojik nedenlere bağlıyorlar. İşte Tırnak Yemeye Sebep Olan Durumlar: Çevresi, ailesi ve kendine karşı bir güvensizlik durumu, tırnak yeme davranışının çocukta oluşmasına sebep olabilir. Çocuğun içinde bulunduğu ve yetiştiği ortamda aşırı baskıcı, otoriter bir eğitimin…