Tikler kalıplaşmış kas hareketleridir. Tikler yer ve biçim değiştirebilir; ancak belli bir süre sonra belli bir kasta yoğunlaşır ve orada kalır. Tikler erkek çocuklarda daha sık görülür ve genellikle bir gerginlik belirtisi olarak kabul edilir. Tiklerin görülme sıklığı genel nüfusa göre %2’dir. Erkek-kız oranı 2/1’dir. Tikler erken yaşlarda da görülebilmekle birlikte en çok 7-12 yaş arası çocuklarda rastlanır. Nadiren ileri yaşlarda ortaya çıktığı da olur. Genel olarak tikler üç kısma ayrılabilir; 1 – Kronik Motor veya Vokal Tik Bozukluğu 2…