Yapılan araştırmalar,  kişiler terör olaylarını aktif olarak yaşamasalar daher yüz kişiden yirmisinde  çok ciddi psikolojik rahatsızlıklar yaşandığını göstermektedir. Öfke patlamaları, depresyon, ankisiyete, uyku sorunları, davranış bozuklukları sıklıkla yaşanmaktadır. Ayrıca  konsantrasyon bozukluğu, işe yoğunlaşamama sonucunda iş kayıpları, yalnızlık ve çaresizlik duygularına sebep olmaktadır. Gelecek endişesi ve belirsizliği,  kariyer yapılandıramama,  güven sorunu da etkileşimlerin ikincil boyutunda yer almaktadır. Duygusal davranışlar öncül sırada yer alır, akılcıl davranışlar  daha geri plandadır. Doğası gereği ki her canlıda olduğu gibi insanda da psikolojik tepkilerden savaş ya da kaç tepkisi oluşur. Çünkü en…