TEOG kapsamında liselere girişte Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) dikkate alınıyor. YEP için öncelikle öğrencilerin Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) hesaplanıyor. Bunun için ortak sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayılarıyla çarpılıyor. Çarpımların toplamından elde edilen değerin, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle AOSP hesaplanıyor. Öğrencilerin 6, 7 ve 8’inci sınıf Yılsonu Başarı Puanı (YBP) ile 8’inci sınıf AOSP’si toplanıyor. Elde edilen toplam puan ikiye bölünerek YEP elde ediliyor. Örneğin 8’inci sınıf YBP’si 78.2292; 7. sınıf YBP’si 68.9781;…