Sınav sonrasında ÖSYM’ye ulaşan görevli raporları ve tutanaklar incelenerek sınav kurallarına uymayan adayların sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca; 6114 sayılı Kanunun 10. Maddesi kapsamında suç sayılan fiilleri işleyenler hakkında hem 2 yıl herhangi bir ÖSYM sına­vına girememe cezası uygulanır, hem de haklarında suç duyurusun­da bulunularak hapis cezası ile cezalandırılırlar.