Kendilerine kitap okunan çocukların hikayeleri kafalarında canlandırdığı ve resimli kitapların kelime öğrenimi konusunda etkili olduğu ortaya çıktı. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda çocuklara kitap okumanın onları okumaya teşvik ettiği ve daha sonraki zamanlarda dil gelişimi ve okuldaki başarıları üzerinde etkisi olduğunu gösteriyordu.  Ancak çocukları okur-yazarlıkla buluşturmanın iyi etkileri olduğu bilinse de bunun çocukların beyinlerinde nasıl bir mekanizmayla gerçekleştiğine dair bir araştırma henüz geçtiğimiz aylarda yapıldı. Bu araştırmada, 3-5 yaş aralığındaki çocukların yaşlarına uygun hikayeler dinlediklerinde beyin aktivitelerini gözlemlemek için manyetik rezonans…