Medya mecraları arasında televizyonun birey ve toplum yaşamını etkilemede ve yönlendirmede diğer mecralardan daha avantajlı bir konumda olduğu genellikle kabul edilmektedir. İnsanoğlunun günümüzde en fazla zaman ayırdığı kitle iletişim aracı olan televizyon yaşamın hemen her alanını etkilemekte ve nihayetinde yaşam tarzlarının belirlenmesinde önemli bir işlev üstlenmektedir. İster küçük ister büyük olsun, çocukların reklamlar başladığında nasıl da televizyona kilitlendiğine hepimiz tanık olmuşuzdur. Birçok anneden de yemek yemeyen çocuklarını reklamlar başladığında sustuğunu dinlemişizdir. Peki reklamların çocuklar üzerinde böylesi etkili olmasının nedeni nedir?…