Tükenmişlik Sendromu Nedir? Adını son bir kaç sene içerisinde duymuş olduğumuz ve henüz yeni filizlenmekte olan tükenmişlik sendromu çalışan bireylerin yaşadığı, stresinde etmen olarak görüldüğü bir sağlık sorunudur. Kişi gerek çalışma ortamı koşullarından gerek çok fazla çalışmasından gerekse kişilik yapısından ötürü tükenmişlik sendromuna yakalanabilmektedir. Tükenme (burnout) kavramı ilk defa 1974’te Freudenberger tarafından ortaya atılmış ve ‘başarısız olma, yıpranma,enerji ve gücün azalması, tatmin edilemeyen istekler sonucunda bireyin iç kaynaklarında meydana gelen tükenme durumu şeklinde ifade edilmiştir. Çalışanların aşırı bir şekilde çalışmaları…