Erteleme, kişinin yetiştirmesi gereken işleri yapmaktan kaçınması halidir.